Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - multiplikation

Skapad 2019-12-05 14:32 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med kopplingen mellan addition och multiplikation och övar på multiplikationstabellerna 2,5 och 10.

Innehåll

Undervisning:

Vi övar tillsammans på matematiken genom att arbeta med:

 • genomgångar
 • titta på filmer
 • spel
 • diskussioner

Eleven övar genom att:

 • färdighetsträning i matematikboken, på datorn samt med arbetsblad
 • arbete med problemlösning i par och enskilt

 

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • se sambanden mellan upprepad addition och multiplikation
 • räkna 2 hopp, 5 hopp och 10 hopp både uppåt och neråt i talföljder
 • räkna multiplikation med tabell 2, 5 och 10
 • använda och förstå den kommutativa lagen (2*5 och 5*2 har båda samma svar)
 • använda 2, 5 och 10:ans tabell i benämnda uppgifter (textuppgifter).

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid och med hjälp av de prov som avslutar varje kapitel.Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: