Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2, Els ht-19

Skapad 2019-12-05 14:45 i Eldsbergaskolan Halmstad
Tiden är betydelsefull för vår tillvaro och svår att beskriva. Frågan om tidens natur har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider. Vad tid innebär och betyder för dig hoppas vi att du efter detta tema känner dig lite mer bekant med.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att utgå från detta i svenskundervisningen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Arbeta med att handstilen blir läslig.
Skriva egna berättelser.
Läsa faktatexter gemensamt på internet och diskutera om faktan är trovärdig.
Skriva egna faktatexter.  

Kunskapskrav år 3

Bedömning

Du visar att du kan genom att:


du kan läsa och svara på frågor från olika texter (formulera, strukturera/sortera, tolka).

du kan skriva en egen berättelse med inledning, handling och slut som handlar om tid (förstå innebörden av begreppen, använda begreppen i nya sammanhang).

du är delaktig i diskussionen om faktans trovärdighet (kritisk granskning, tolka och värdera).

du kan skriva en egen faktatext och svara på de givna frågorna (samla information, presentera).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: