Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intensivt systematiskt språkarbete

Skapad 2019-12-05 15:21 i Förskolan Lärkan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
På vår förskola går många barn med annat modersmål än svenska. För att alla barn i våra barngrupper ska ha en större chans att tillägna sig det svenska språket så kommer vi arbeta med ISSA, Intensivt systematiskt språkarbete, för att ge barnens språkutveckling lite mer fart. Det hjälper oss även att se vad/vilka begrepp vi behöver jobba vidare med.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Många barn på Lärkans förskola har alla ett annat modersmål än svenska och behöver därför träna mycket och intensivt på svenska ord och att samtala. Vi har i samråd med rektor och vår specialpedagog bestämt att vi ska använda ett sätt att arbeta som vi kallar ISSA, Intensivt systematiskt språkarbete. Det innebär bl.a. att vi använder bilder gjorda i InPrint i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Bilderna kommer även delges vårdnadshavarna för att de ska kunna prata om dem hemma på barnens hemspråk.

Vart ska vi?

Vilka förmågor ska utvecklas utifrån Lpfö -18?
* Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
* Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Kortsiktiga mål:
* Utveckla barnens språkliga förmåga
* Utöka barnens ordförråd
* Utöka barnens möjligheter till språklig samvaro på förskolan
* Utveckla barnens tankar
* Utforma och aktivt använda bildstöd


Hur gör vi?

Pedagogerna skapar tillfällen där hela barngruppen involveras i arbete kring barnens och pedagogernas namn. Vad heter barn och pedagoger? Bilder på dessa finns tillgängliga och används.

Detta sker i olika sammanhang under dagen med varierande metoder, till exempel:
* I samlingen med namnsånger
* I leken där vi är noga med att benämna personer vid namn.
* Vid matsituationen (vilka barn sitter vid bordet, vem sitter bredvid/mittemot)
* I väntan på toabesök (vems tur är det nu/vems tur är det sen)

Pedagoger arbetar med utvalda substantiv kopplade till olika situationer (måltid/kläder/lek) med hela barngruppen. Arbetet med de utvalda orden sker i olika sammanhang under dagen, både i spontana situationer och i planerade aktiviteter. Det sker inomhus, utomhus, med enskilda barn, i mindre grupper samt i barngruppen överlag. Hela arbetslaget ansvarar, varje pedagog har utvalda barn att "följa" i inlärningen av orden. Barnens lärprocess dokumenteras.

Bildstöd innehållande de utvalda orden sätts upp synligt för barnen, utöver det används bilder på de utvalda orden i olika sammanhang, t.ex. vid planerade gruppaktiviteter. Pedagogerna utforma tre olika bilder per substantiv, i syfte att underlätta och utveckla barnets förmåga att generalisera.

Utbildningens målinriktade språkarbete ska generera en process där varje barn utvecklar och uppvisar förståelse samt förmåga till egen ordproduktion till de valda orden.

Måltiden: gaffel, kniv, sked, tallrik, glas, mjölk, vatten, bord, stol, bröd (bilder sätts upp vid matborden och varieras veckovis)

Kläder: byxa, tröja, strumpor, skor, mössa, vantar, jacka, overall, stövlar, väst (bilder sätts upp i hallen och jobbas med vid på/avklädning. Bilderna varieras veckovis)

Innelek: penna, papper, duplo/lego, bil, docka, målarfärg, pussel, bok, pärlor, spel. (bilder sätts upp på lämpligt ställe på avdelningen, samt synliggörs i fria leken och under vilopassen)

Utelek: hink, spade, sandlåda, rutschkana, cykel, gunga, boll, träd, pulka, bandyklubba (bilder sätts upp på lämpligt ställe ute och varieras veckovis)

 

Vi använder oss av en gemensam dokumentationsmall för att se vilka ord barnen kan efter ca 4 veckor.

Hur blev det?

Utvärdering sker på varje avdelning innan den 19/12 2019. Då träffas gruppen med ansvariga pedagoger för att utvärdera.
Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: