Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gula gruppens adventskalender 2019

Skapad 2019-12-05 15:33 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Barnens adventskalender där vi uppmärksammar dagens siffra på våra barns olika modersmål.

Innehåll

Nuläge
Det finns ett stort intresse hos barnen för skrivspråket och lekskrivande som utövas genom penna och papper. De yngre barnen börjar känna igen sina namn, bokstäver och även sina vänners namn. På förskolan finns barn med annat modersmål. Intresset för rim, ramsor, sånger och munmotorik har gett barnen ökat ordförråd.

 

Mål
Att barnen utvecklar språk och tal på både svenska och sitt modersmål.

Att barnen blir intresserade av skriftspråk.

Att barnen utvecklar intresse för digitala hjälpmedel och förstår hur man läser av en QR kod .

Att barn använder tecken som stöd i vardagliga situationer på förskolan.

Att barnen lär sig känna igen siffrorna 1-10

Att barnen kan se ett foto och leta upp samma ställe inne på förskolan.

 

 

Syfte
Ge barnen stimulans och utmaning i sitt språk och sin kommunikationsutveckling.

Utvecklar nyanserat tal samt utmana barns nyfikenhet och få en förståelse för språk och kommunikation.

Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar utifrån sina egna förutsättningar.

Ge barnen förståelse för rumsuppfattning och siffror.

 

 

Genomförande

Använda digitala medel, läsa av QR koder, träna siffror genom att uppmärksamma dagens datum på flera olika språk, träna rumsuppfattning genom att läsa av bilden och leta reda på vart dagens siffra är gömd.

Regelbundet läsa böcker både digitalt och från biblioteket.

Barn och personal använder teckenkommunikation i vardagen.

Skapa inspirerande miljöer på förskolan genom att sätta upp siffrorna och hur de sägs på våra olika språk.

 

Dokumentation under lärprocessen.

Vi dokumenterar genom observationer, lärloggar och bloggar. Sandra och Milla dokumenterar.

 

 

Ansvar

Sandra och Milla

 

Reflektion, analys och utvärdering

Reflektion och analys sker i Unikum.

Utvärdering sker när kalendern är genomförd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: