Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik kap 4. Taluppfattning, statistik och algebra

Skapad 2019-12-05 16:08 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I det här kapitlet får eleverna prova på att räkna med negativa tal. Det kan då vara bra att ha en tallinje till hjälp. Termometern är dessutom en tallinje som finns i det vardagliga livet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. Därför får eleverna öva på att arbeta med tabell och diagram (stapeldiagram och linjediagram). I detta kapitel kommer du även bilda algebraiska uttryck. Isa har två vykort, dessutom har hon ett kuvert med vykort. Eftersom vi inte vet hur många vykort det finns i kuvertet kallar vi mängden vykort i kuvertet för X. Uttrycket för hur många kort hon har blir därför X+2.

Innehåll

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

·         Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

·         Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dessa

 

·         föra och följa matematiska resonemang, och

 

·         använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

Taluppfattning och tals användning

 

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagssituationer.

 

 

 

Problemlösning

 

·         Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

 

 

Sannolikhet och statistik

 

·         Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram

 

 

 

Kunskapskrav

 

  • ·  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

  • ·  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

  • ·  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra och statistik.

 

  • ·  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

 

 

 

 

 

 

 

Mål

 

När du har arbetat med detta kapitel, ska du:

 

·         Kunna räkna med negativa tal, med tallinje som hjälp

 

·         Kunna läsa av en termometer

 

·         Kunna storleksordna negativa tal

 

·         Kunna tillverka stapeldiagram och linjediagram med en tabell som hjälp

 

·         Kunna läsa av ett stapeldiagram och linjediagram

 

·         Kunna bilda uttryck med bild som hjälp

 

·         Kunna bilda algebraiska uttryck

 

·         Kunna skriva det algebraiska uttryckets värde ifall det okända värdet är givet, t.ex X=3.

 

·         Kunna lösa enkla ekvationer t.ex 5+X=11

 

·         Ha en viss förståelse för begreppet algoritm

 

·         Ha kunskap om att ett program innehåller stegvisa instruktioner (algoritmer) som beskriver vad datorn ska göra

 

 

 

Undervisningen

 

·         Vi använder boken ”Favorit matematik”

 

·         Vi ser på filmer och bilder

 

·         Diskuterar och argumenterar

 

 

 

Underlag för bedömning

 

Diskussioner

 

Arbetet i klassrummet

 

Eventuella läxor

 

Diagnos

 

prov

 

 

 

 

 

Krister Werner

 

Ma-lärare Årskurs 4

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: