Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 Höstterminen

Skapad 2019-12-05 16:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi kommer att arbeta med matematiska ord och begrepp så att du kan utveckla dina kunskaper när det gäller att förstå och förklara matematik.

Innehåll

 

 

Period - v. 34 - 51

 

Arbetssätt - Du kommer att få arbeta enskilt, par och grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via matematikbok, Nomp och Skolplus. 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde:

* Du kommer att jobba med addition och subtraktion och hur det hänger ihop.

* Du kommer jobba med dubbelt och hälften. 

* Du kommer att jobba med likhetstecknets betydelse. 

* Du kommer jobba med mönster och talföljder.

* Du kommer jobba med olika geometriska former. 

* Du kommer jobba med problemlösning. 

* Du kommer jobba med olika tals betydelse och att forma och rita talen 0-12. 

 

 

 

UtvärderingsformerUtifrån arbetet i klassen, med diagnoser, bedömningsstöd samt gemensamma och individuella samtal.

Det är tydligt när vi övar och när det är bedömningsstillfällen. 

 

 

Arbetsområden:

Talen 0-12.

Större än, mindre än och likhetstecknet.

Addition och subtraktion. 

Taluppfattning och samband. 

Problemlösning.

Diagram och datalogiskt tänkande. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: