Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam planeringsmall för förskoleklassen i Trelleborgs kommun

Skapad 2019-12-05 18:55 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F
Kommunikation och lärandemiljö som initierar till lek som uppmanar till att skriva listor, skyltar, menyer mm genom att använda symboler och bokstäver. Till ex affär, café,polisstation mm.

Innehåll

1.      Nuläge.

Vilka är elevernas intressen just nu? Vilka förmågor ser vi att eleverna behöver och har intresse av att utveckla?

 De tycker om att leka, så här vill vi få in och skapa ett intresse för symboler/bilder och bokstäver. Och det här ingår i materialet Hitta språket som vi ska kartlägga under förskoleklassens första termin.

2.      Beskriv temat/projektområdet.

 Hitta språket

aktivitet 3. Kommunicera med symboler och bokstäver

Vi skapar egna lärmiljöer ifrån olika yrken ex affär, frisör, polis mm. Här är det fritt för eleverna att välja. Och de väljer om de vill arbeta själv eller tillsammans med kompisar. De tränar på att göra skyltar, bilder, skriva lister-matsedlar-menyer mm. och skapar saker som behövs till de olika yrkesområdena. 

Eleverna ska redovisa vad de har gjort för de andra i klassen och därefter så kan de leka med materialet som de har gjort.

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 

  • Lgr11
    Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Lgr11
    Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Lgr11
    Skapande och estetiska uttrycksformer Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 

4.      Formulera mål.

Vilka resultat vill vi se hos eleverna? Vad ska de ha utvecklat? Hur ser vi att eleverna är på väg?

 Att de utvecklar en idé från tanke till ett görande. Hitta ett samband mellan symbol och text, träna på att arbeta i grupp och lyssna på varandra. 

5.      Arbetssätt och metod.

Hur får eleverna inflytande och delaktighet? Vilken pedagog tar ansvar för vad?

 Eleverna får själv komma på vad de vill arbeta med och vad de behöver. De ska träna på att lyssna på varandra och dela på arbetet och samarbeta.

6.      Tidsplan.

 vid några tillfällen under höst terminen/ev vårterminen

7.      Reflektion och utvärdering.

 

Många var väldigt kreativa och diskussionerna var livliga. De arbetade bra tillsammans med kompisar. De höll på länge och de ville gärna fortsätta nästa dag. Eleverna var stolta över det de hade gjort och redovisade gärna för varandra. Leken fortsatte även efter lektionspasset. 

Vi och eleverna gör gärna om det igen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: