Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Arabiska

Skapad 2019-12-05 22:24 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundsärskola F – 9
Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet. I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor: • Din förmåga att uttrycka dig muntligt. • Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver. • Vet mellanskillnad. • Vet hur kan börja och sluta berätta tal med bra sätt.

Innehåll

Modersmål i grundskola, år 7-9 (Arabiska).
Skapad 2016-03-01 av Majed Alshaer i Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor | Redigerad senast 2016-03-06 av Majed Alshaer

Modersmål i grundsärskolan, år 7-9 (Arabiska).

Detta arbetar vi med:
• Alfabetet och skriva rätt skrivtecknen.
• Djur och nämn.
• Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska.
• Frukter och grönsaker.
• År tider och dag tider ex. dager, månader, timme och år.
• Numer och lite matematik på arabiska. 
• Texter.

Mål:
Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:
• Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
• Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver.
• Vet mellanskillnad.
• Vet hur kan börja och sluta berätta tal med bra sätt.

Bedömning Jag kommer bedöma • Din förmåga att läsa och analysera innehåll.
• Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.
• Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
• Din förmåga att skriva eget berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med gott språk.
• Din förmåga att analysera författarens budskap.
Undervisning • Vi kommer att läsa läromedel och en bok både hemma och i skolan.
• Vi kommer att arbeta med läsförståelse samt diskutera och analysera.
• Vi kommer att göra några andra aktiviteter, liksom skriva diktamen, läsa diktar, översätta ord eller meningar från svenska till arabiska och tvärtom, osv. 
• VI ska lära oss mer om kultur och några välkända författare.

Bedömning matris Kunskapskrav för slutet av årskurs 7-9

 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
Kurs B: Höra ”Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet.” VAD? Korta återberättade händelser Ex. En klasskamrat berättar om sin helg för dig. Korta samtal Ex. Du lyssnar på två personer som har ett samtal på bussen. Kort information Ex. Du ringer till vårdcentralen och lyssnar på deras öppettider på telefonsvararen. Anpassade nyheter Ex. Du lyssnar på en nyhet på lätt arabiska.
 
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar bra.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du hör och berättar något om nyanser i innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra.
 

Ny rubrik

Kurs C: Höra ”Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Återberättade händelser Ex. En klasskamrat berättar om en resa för dig. Beskrivningar Ex. En klasskamrat beskriver sin lägenhet för dig. Samtal Ex. Du lyssnar på två personer som har ett samtal i affären. Information Ex. Du hör information i högtalarna på tågstationen. Korta nyheter Ex. Du lyssnar på en nyhet. Enkla och tydliga meddelande Ex. Du får ett meddelande från din arbetsgivare på din telefonsvarare. Din arbetsgivare berättar vilka tider du ska arbeta. Enkla och tydliga instruktioner Ex. Du är på biblioteket och frågar personalen om var du kan hitta en bok.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra. Du hör och sammanfattar innehållet.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar bra
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du hör och berättar något om nyanser i innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra.
 

Ny rubrik

Kurs D: Höra ”Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Berättelser Ex. Du lyssnar på en klasskamrat som berättar om sin första tid i arab länder. Beskrivningar Ex. Du lyssnar på en klasskamrat som beskriver skolsystemet i ett annat land. Samtal Ex. Du lyssnar på två personer samtalar om vad som är viktigt i livet. Diskussioner Ex. Du lyssnar på en diskussion om politik i klassrummet. Information Ex. Du lyssnar på information om en utbildning. Nyhetssändningar Ex. Du sammanfattar en nyhetssändning som du har hört. Detaljerade och tydliga instruktioner Ex. Du får ett meddelande från en klasskamrat på din telefonsvarare. Det är en vägbeskrivning till en ny plats som ni ska åka till.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet Du hör och agerar på ett sätt som fungerar bra.
Du hör och sammanfattar innehållet. Du hör och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du hör och berättar något om nyanser i innehållet. Du hör och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra.
 

Ny rubrik

Kurs B: Läsa ”Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
Berättande texter på lätt svenska Ex. Du läser en text där en person berättar om sin dag. Beskrivande texter på lätt svenska Ex. Du läser en enkel text om en bostad. Personliga meddelanden Ex. Du läser ett sms från din tandläkare om en bokad tid. Konkret information Ex. Du läser öppettider, priser och skyltar i mataffären. Korta, tydliga och enkla instruktioner Ex. Du läser om hur du ska ta medicin. Lässtrategier Ex. Du använder dig av rubriker, bilder och bildtexter för att förstå texter.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra. Du väljer och använder några lässtrategier som fungerar ganska bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar bra. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser och berättar något om nyanser i innehållet. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs C: Läsa ”Eleven kan läsa, förstå och använda enkla vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
Korta berättande texter Ex. Du läser en kort lättläst roman. Korta beskrivande texter Ex. Du läser en text som beskriver en arbetsplats. Enkla faktatexter Ex. Du läser en enkel faktatext om Nobelpriset. Enkla tabeller och diagram Ex. Du läser information om medellivslängden i arabiska i ett diagram. Korta tydliga instruktioner Ex. Du läser om hur du skaffar ett lånekort på biblioteket. Korta tydliga föreskrifter Ex. Du läser reglerna i din tvättstuga. Lässtrategier Ex. Du kan förstå saker från en text genom att läsa på olika ställen i texten.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett enkelt sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som fungerar ganska bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett utvecklat sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser och berättar något om nyanser i innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett mycket utvecklat sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs D: Läsa ”Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, samhälls- och arbetsliv.”
 •  Ml  A 9  Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 
 •  Ml  A 9  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. 
 •  Ml  A 9  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Berättande texter Ex. Du läser en lättläst roman. Beskrivande texter Ex. Du läser en text som beskriver allemansrätten. Argumenterande texter Ex. Du läser en insändare till tidningen. Faktatexter Ex. Du läser ett informationsblad från Arbetsförmedlingen. Tydliga instruktioner Ex. Du läser manualen till en ny mobiltelefon. Tydliga föreskrifter Ex. Du läser information om hur du ska göra om du behöver ringa polis. Lässtrategier Ex. Du sökläser när du behöver hitta specifik information i en text och du djupläser när du behöver veta mer om ett ämne.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett enkelt sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar ganska bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som fungerar ganska bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett utvecklat sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra.
Du läser och sammanfattar innehållet. Du läser och berättar något om viktiga detaljer i innehållet. Du läser och berättar om vissa nyanser i innehållet. Du läser, förstår och använder specifik information. Du diskuterar informationen på ett välutvecklat sätt. Du läser och agerar på ett sätt som fungerar mycket bra. Du förstår syftet med olika sätt att läsa. Du väljer och använder några lässtrategier som passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs B: Samtala ”Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.”
 •  Ml  E 9  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. 
 •  Ml  E 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
 •  Ml  E 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  E 9  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  E 9  Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Enkla samtal Ex. Du och din klasskamrat pratar om vad ni ska göra i helgen. Strategier Ex. Du frågar om du inte förstår den du pratar med.
Du säger vad du tänker, tycker och vill i samtal. Du reagerar på vad andra personer tänker, tycker och vill i samtal. Du frågar och svarar i samtal. Allt detta gör du så att samtalet fungerar ganska bra. Du väljer och använder några strategier för att förstå andra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du säger vad du tänker, tycker och vill i samtal. Du reagerar på vad andra personer tänker, tycker och vill i samtal. Du frågar och svarar i samtal. Allt detta gör du så att samtalet fungerar bra. Du väljer och använder några strategier för att förstå andra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra.
Du säger vad du tänker, tycker och vill i samtal. Du reagerar på vad andra personer tänker, tycker och vill i samtal. Du frågar och svarar i samtal. Allt detta gör du så att samtalet fungerar mycket bra. Du väljer och använder några strategier för att förstå andra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs C: Samtala ”Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 •  Ml  A 9  Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
 •  Ml  A 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
 •  Ml  A 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  A 9  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  A 9  Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Enkla samtal Ex. Du och en klasskamrat samtalar om vad ni tycker om att göra på fritiden. Enkla diskussioner Ex. Du och en klasskamrat diskuterar fördelar och nackdelar med att köra bil. Strategier Ex. Du kontrollerar så att de du pratar med förstår vad du säger.
 
Du förklarar vad du tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Du frågar vad andra personer tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner delvis går framåt. Du väljer och använder strategier för att göra samtal och diskussioner lättare. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du förklarar vad du tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Du frågar vad andra personer tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner går framåt. Du väljer och använder strategier för att göra samtal och diskussioner lättare. Dina strategier passar bra.
Du förklarar vad du tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Du frågar vad andra personer tänker, tycker och vet i samtal och diskussioner. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner går framåt och du breddar eller fördjupar dem. Du väljer och använder strategier för att göra samtal och diskussioner lättare. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs D: Samtala ”Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 •  Ml  E 9  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. 
 •  Ml  E 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
 •  Ml  E 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  E 9  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  E 9  Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 •  Ml  C 9  Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. 
 •  Ml  C 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
 •  Ml  C 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  C 9  Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  C 9  Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 •  Ml  A 9  Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
 •  Ml  A 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
 •  Ml  A 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  A 9  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  A 9  Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Samtal Ex. Du och en klasskamrat samtalar om vad ni vill göra efter kurs. Diskussioner Ex. Du och en klasskamrat diskuterar fördelar och nackdelar med föräldraledigheten i arab länder. Strategier Ex. Du visar intresse och uppmuntrar den du pratar med att berätta mer om sina tankar, så att du kan förstå hen bättre.
 
Du uttrycker åsikter med enkla argument. Du bemöter åsikter med enkla argument. Du berättar om tankar och information. Du frågar efter tankar och information. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner delvis går framåt. Du väljer och använder strategier för att lösa problem i samtal och diskussioner. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du uttrycker åsikter med utvecklade argument. Du bemöter åsikter med utvecklade argument. Du berättar om tankar och information. Du frågar efter tankar och information. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner går framåt. Du väljer och använder strategier för att lösa problem i samtal och diskussioner. Dina strategier passar bra.
Du uttrycker åsikter med välutvecklade argument. Du bemöter åsikter med välutvecklade argument. Du berättar om tankar och information. Du frågar efter tankar och information. Allt detta gör du så att samtal och diskussioner går framåt och du breddar eller fördjupar dem. Du väljer och använder strategier för att lösa problem i samtal och diskussioner. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs B: Skriva ”Eleven kan för hand och på dator skriva några enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.”
 •  Ml  formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 •  Ml  7-9  Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 •  Ml  7-9  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 
 •  Ml  7-9  Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan. 
 •  Ml  7-9  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Enkla korta meddelanden Ex. Du skriver ett mejl om sjukanmälan till skolan. Enkla hälsningar Ex. Du skriver ett grattis-sms till en klasskamrat. Enkla texter om dig själv Ex. Du skriver en kort text om dig själv och hur du lever idag. Enkla texter om tidigare händelser i ditt liv Ex. Du skriver om vad du gjorde i helgen. Strategier Ex. Du kan skriva ett ord som du inte kan med andra ord, eller med en synonym.
Du skriver så att andra förstår dig ganska bra. Delar av det du skriver är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du skriver så att andra förstår dig bra. Mycket av det du skriver är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra.
Du skriver så att andra förstår dig mycket bra. Allt du skriver är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar mycket bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs C: Skriva ”Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Texter om erfarenheter och intryck Ex. Du skriver om en speciell dag i ditt liv. Texter om åsikter Ex. Du skriver om en film som du har sett och vad du tycker om den. Faktatexter Ex. Du skriver om ett land och berättar viktig information om det. Formella texter Ex. Du skriver ett personligt brev och ansöker om en praktikplats. Skrivstrategier Ex. Du kan göra en tankekarta innan du skriver en text.
Du skriver sammanhängande. Du skriver så att andra förstår dig ganska bra. Du skriver texter med struktur som fungerar ganska bra. Du provar att variera ord och meningsbyggnad ibland. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du skriver sammanhängande. Du skriver så att andra förstår dig bra. Du skriver texter med struktur som fungerar bra. Du provar att variera ord och meningsbyggnad på ett sätt som passar bra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra.
Du skriver sammanhängande. Du skriver så att andra förstår dig mycket bra. Du skriver texter med struktur som fungerar mycket bra. Du provar att variera ord och meningsbyggnad på ett sätt som passar mycket bra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar mycket bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs D: Skriva ”Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 •  Ml  A 9  Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och godspråklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Beskrivande texter Ex. Du skriver en text där du beskriver en person som du beundrar. Redogörande texter Ex. Du skriver om hur du förberedde dig inför din senaste flytt. Argumenterande texter Ex. Du skriver en insändare till skoltidningen och berättar dina åsikter om reklam. Anteckningar Ex. Du tittar på ett tv-program och antecknar viktig information. Sedan skriver du en text om programmet. Skrivstrategier Ex. Du provar att skriva vad du tänker att du vill skriva, även när du inte vet exakt hur du ska skriva dina tankar på arabiska.
Du skriver med ganska bra flyt. Du skriver texter med struktur som fungerar ganska bra. Du varierar ord och meningsbyggnad ibland. Du använder enkel och mer avancerad grammatik på ett ganska säkert sätt. Du skriver och organiserar anteckningar som hjälp för att skriva egna texter. Du gör det på ett sätt som fungerar ganska bra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du skriver med bra flyt. Du skriver texter med struktur som fungerar bra. Du varierar ord och meningsbyggnad på ett sätt som passar bra. Du använder enkel och mer avancerad grammatik på ett säkert sätt. Du skriver och organiserar anteckningar som hjälp för att skriva egna texter. Du gör det på ett sätt som fungerar bra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra.
Du skriver med mycket bra flyt. Du skriver texter med struktur som fungerar mycket bra. Du varierar ord och meningsbyggnad på ett sätt som passar mycket bra. Du använder enkel och mer avancerad grammatik på ett mycket säkert sätt. Du skriver och organiserar anteckningar som hjälp för att skriva egna texter. Du gör det på ett sätt som fungerar mycket bra. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar mycket bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs B: Tala ”Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk och med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet.”
 •  Ml  7-9  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. 
 •  Ml  7-9  Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Berätta om personliga erfarenheter Ex. Du berättar om vad du gjorde i helgen. Berätta om personer Ex. Du gör en intervju med en klasskamrat. Sedan berättar du om hen. Berätta om platser Ex. Du berättar om ditt bostadsområde. Berätta om händelser Ex. Du berättar om en resa som du har gjort. Strategier Ex. Du använder kroppsspråk för att förklara svåra ord.
Du berättar på ett enkelt sätt. Du berättar så att andra förstår dig ganska bra. Delar av det du berättar är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du berättar på ett utvecklat sätt. Du berättar så att andra förstår dig bra. Mycket av det du berättar är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra.
Du berättar på ett mycket utvecklat sätt. Du berättar så att andra förstår dig mycket bra. Allt du berättar är sammanhängande. Du väljer och använder några strategier för att andra ska förstå dig. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs C: Tala ”Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv.”
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Berätta om och beskriva personliga erfarenheter Ex. Du berättar om en fest som du har varit på. Uttrycka personliga åsikter Ex. Du berättar om vad du tycker är hälsosam mat och en hälsosam livsstil. Ge enkla råd och instruktioner Ex. Du ger råd till någon som ska flytta till Sverige om vad som är bra att tänka på. Strategier Ex. Du kan förklara ett ord som du inte kan med andra ord, eller med en synonym.
Du berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du berättar så att andra förstår dig ganska bra. Delar av det du berättar är sammanhängande. Du provar att variera ord och grammatik ibland. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du berättar och beskriver på ett utvecklat sätt. Du berättar så att andra förstår dig bra. Mycket av det du berättar är sammanhängande. Du provar att variera ord och grammatik på ett sätt som passar bra. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier passar bra.
Du berättar och beskriver på ett mycket utvecklat sätt. Du berättar så att andra förstår dig mycket bra. Allt du berättar är sammanhängande. Du provar att variera ord och grammatik på ett sätt som passar mycket bra. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 

Ny rubrik

Kurs D: Tala ”Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälles- och arbetsliv
 •  Ml  7-9  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. 
 •  Ml  7-9  Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet. 
 •  Ml  7-9  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. 
 •  Ml  7-9  Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 
 •  Ml  7-9  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. 
 •  Ml  7-9  Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 
 •  Ml  E 9  Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. 
 •  Ml  E 9  Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser. 
 •  Ml  E 9  Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. 
 •  Ml  E 9  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. 
 •  Ml  E 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
 •  Ml  E 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  E 9  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  E 9  Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 •  Ml  C 9  Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. 
 •  Ml  C 9  Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser. 
 •  Ml  C 9  Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. 
 •  Ml  C 9  Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. 
 •  Ml  C 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
 •  Ml  C 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  C 9  Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  C 9  Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 •  Ml  A 9  Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. 
 •  Ml  A 9  Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser. 
 •  Ml  A 9  Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggdaresonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. 
 •  Ml  A 9  Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
 •  Ml  A 9  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
 •  Ml  A 9  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 
 •  Ml  A 9  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. 
 •  Ml  A 9  Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till. 
 
BETYG E
BETYG C
BETYG A
 
Ny aspekt
VAD? Berätta om och beskriva aktuella händelser Ex. Du berättar om en nyhet som du har hört om. Berätta om och beskriva erfarenheter Ex. Du berättar om ett barndomsminne. Berätta om och beskriva intryck Ex. Du berättar om en utflykt som du har gjort tillsammans med din skola. Berätta om och beskriva åsikter Ex. Du berättar om vad du tycker om trafiksituationen i Lund. Ge enkla råd och instruktioner Ex. Du ger råd till någon som vill sluta röka. Strategier Ex. Du kontrollerar att de som lyssnar på dig förstår vad du säger.
Du berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du talar med ganska bra flyt. Delar av det du berättar är sammanhängande. Du varierar ord och grammatik på ett sätt som passar ganska bra. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier fungerar ganska bra.
Du berättar och beskriver på ett utvecklat sätt. Du talar med bra flyt. Mycket av det du berättar är sammanhängande. Du varierar ord och grammatik på ett sätt som passar bra. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier passar bra.
Du berättar och beskriver på ett mycket utvecklat sätt. Du talar med mycket bra flyt. Allt du berättar är sammanhängande. Du varierar ord och grammatik på ett sätt som passar mycket bra. Du väljer och använder olika strategier för att göra kommunikationen bättre. Dina strategier passar bra och är effektiva.
 
 

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: