Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk7 vt20

Skapad 2019-12-06 08:36 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Fysik
Arbetet inom astronomi kommer kretsa kring vårt solsystem och de himlakroppar som ingår där samt vårt universum. Området kommer testas genom ett grupparbete där varje elevgrupp får varsin begrepp/fenomen/företeelse som de ska lära sig mer om. I slutet av ämnesområdet ska varje grupp presentera sitt begrepp/fenomen/företeelse inför klassen med hjälp av en PowerPoint presentation.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområdet Astronomi åk7

 

 

 

Arbetsområde:

 

När du tittar upp mot himlen gör du samma sak som människor i alla tider gjort. Kanske ställer du dig frågan vad som finns där. Under årens lopp har man studerat stjärnornas och planeternas ställning på himlen och följt förändringarna under dygnet och året. För flera tusen år sedan gjorde egyptier och babylonier astronomiska observationer för tideräkning. Grekerna några hundra år före Kristi födelse var moderna astronomer i den meningen att de sökte naturliga förklaringar till det som de såg. Araberna under medeltiden förde den grekiska astronomin vidare, och många stjärnor har i dag arabiska namn. 

 

En ny tid började på 1500-talet med Nicolaus Copernicus som placerade solen i världens centrum i stället för jorden. Kikaren började användas under 1600-talet. På 1800-talet kunde man konstatera att de grundämnen som finns på jorden också finns i stjärnorna. Den moderna världsbilden framträdde på 1920-talet. Det visade sig att solsystemet hörde till Vintergatan som är bara en av oerhört många galaxer. Samtidigt kom de första tecknen på att rymden expanderar. Det är kring detta solsystem, vårt eget, som arbetet kommer kretsa kring. 

Syfte:

 

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

- Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
- Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
- Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
- Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa. 
- De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

 

 

Genomförande:

Vi kommer att se filmer, läsa text i läroboken, jobba med arbetsuppgifter, diskussioner och då b.la. från Concept cartoons och genomgångar. Ett eventuellt besök till Planetariet i Lund :) och även att titta på filmen Apollo 13 :)

 

Bedömning:

 

Jag kommer bedöma:

 

·         Hur väl ni väljer mellan källor och tar den mest trovärdiga. 

 

·         Hur välgjord er Powerpointpresentation är.

 

·         Arbetsinsatsen under arbetets gång. Meningen är att alla i gruppen ska göra ungefär lika mycket.

 

·         Innehållet - är det som berättas viktigt. Kan ni förklara varför det ni säger är viktigt, till exempel med en jämförelse med ett annat begrepp.

 

·         Hur ni presenterar inför klassen. Om ni mest läser innantill eller om ni använder stödord och pratar fritt. Hur väl förberedda ni är inför redovisningen.

 

Jag kommer även köra ett mini-quiz likt till det vi gjorde förra arbetsområdet, så var förbered :)

 


Uppgiften:

 

Er uppgift i gruppen är att söka information om det begrepp/fenomen/företeelse ni har valt. Arbetet ska presenteras inför klassen där ni ska använda er av en PowerPoint för att presentera innehållet. Varje grupp har ungefär 5 minuter på sig att redovisa. Ni ska ha med minst 3 slides (helst 4) förutom framsidan och referenslistan.

 

Presentationen bör innehålla:

 

* En framsida (gärna med en bild på något relaterat till begreppet).

 

* 4 slides för innehållet som kan handla om:

ü  fysikaliska data som storlek, vikt, temperatur mm.

 

ü  historisk bakgrund kring fenomenet/begreppet.

 

ü  geografiska data typ plats i solsystemet, avstånd till jorden.

 

ü  något som är speciellt med begreppet och gärna jämförelse med annat begrepp.

 

ü  något ni själva tycker är mest intressant med ert begrepp.

 


* En avslutande slide med referenser och resonemang kring källornas trovärdighet.

 

 

 

Till er hjälp har ni även min presentation om astronomi som kan ses som stöd för ert eget arbete.

 

 

 

Tidsåtgång: Ni har ca 4 lektioner på er att slutföra arbetet. Under den tiden ska ni söka information om ert begrepp (ca. två lektioner), skapa en presentation (ca. en lektion) och öva på presentationen (ca. en lektion).

 

 

 

Begreppslista:

 

Big bang, galax, vintergata, stjärna, svarta hål, sol, omloppsbana, måne, satellit, solsystem, planet, komet, asteroid, meteor, meteorit, rymdkapplöpning, rymdsond, rymdraket, Internationella Rymdstationen.

Preliminär veckoplanering:

 

Vecka

Genomgång av:

Uppgifter att göra:

50

·         Tid

·         Jorden och Månen

·         Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

·         Häfte 1

51

Två lektioner

·         Jorden och Månen

·         Instuderingsfrågor

·         Häfte 1

52 och 1

Jullov

Jullov

2

Två lektioner

·         Solsystem

·         Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

·         Instuderingsfrågor

3

 

·         Universum - stärnorna

·         Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

·         Häfte 2

 

4

·         Vintergatan

·         Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

·         Instuderingsfrågor

 

5

·         Big bang

·         Läsa på det vi har gjort under lektioner så att du befäster kunskap.

·         Häfte 2

 

6

·         Vi börjar gruppuppgiften

 

7

·         Forts. gruppuppgiften

·         Redovisning

 

8

Sportlov

 

 

 

 

Matriser

Fy
Astronomi åk7 ht19 & vt20

Detta var bra
Detta var bättre
Detta var utmärkt
1. Fysikaliska sammanhang, begrepp modeller och teorier
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
2. Söka information
Förmåga att söka efter information från flera källor och kritiskt granska deras relevans.
Ni kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Ni är källkritiska dvs., resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. T.ex. genom att lyfta en av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
Ni kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Ni för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet genom att motivera era val med hjälp av några av följande punkter: Avsändare Mottagare Syfte Tid
3. Använda information och anpassa framställningen
Användande av informationskälla.
Ni kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Ni kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: