Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gladans fritids: Tema januari - teknik

Skapad 2019-12-06 08:51 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F – 3
Gladans fritidshem Tema under januari månad

Innehåll

Utgångspunkt - syfte/varför ska vi undervisa kring detta innehåll

 

Elevgruppen visar behov att stärka sin taluppfattning (10-30).

Elevgrupp behöver även stärka sin förmåga i geometriska former.

 

 

Konkreta mål/vad

 

Eleverna ska:

 • känna sig trygga med olika matematiska sammanhang
 • kunna känna igen och beskriva olika geometriska former
 • större kännedom talen 10-30

 

Centralt innehåll

Använd centralt innehåll Lgr 11 kap 4.

(se nedan)

 

 

Genomförande

Vilka aktiviteter, arbetssätt och material använder vi?

Idrott: lekar som utmanar elevernas matematiska förmåga

Utelek: fia med knuff, snakes and ladders,

Tecken: fokus på siffer- och teknikord

Högläsning: Trollkarlarna från Wittenberg, Trollkarlens bok

Torsdagsaktivitet: utforma aktiviteter efter teknikområden

 

 

Uppföljning

Hur följer vi upp de konkreta målen:

Samtal med elever i grupp och enskilt (om det går), egna reflektioner och observationer som vi skriver in i unikum.

När följer vi upp de konkreta målen:

I samband med APT i februari.

 

 

Dokumentation

 Hur synliggör vi processen?

(För att kunna följa upp, analysera och utvärdera verksamheten.)

Vi skapar tillsammans bildstöd. Reflektioner i unikum, hembrev från Gladans vecka (med foton).

 

 

Utvärdering

Här utvärderar vi resultatet utifrån våra dokumentationer och resultatet utifrån elevernas röster.

Vad har fungerat bra? Varför?

Vad har fungerat mindre bra? Varför?

Vad i undervisningen behöver vi tänka på/förändra för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: