Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

nobelvecka

Skapad 2019-12-06 09:57 i 093021 Förskolan Tule Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 förbered exprimentstationer  

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Kemiska processer

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Att våga exprimentera

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Att få prova olika expriment, se olika kemiska processer

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vad tror ni händer?

Varför?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Att de med nyfikenhet kommer att vilja prov experiment

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Att vi anpassar experiment efter ålder 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: