Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vattenpussar 6/12

Skapad 2019-12-06 10:01 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 arbeta med lera

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

att skapa med olika material, uttrycka sig på olika sätt

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

skapandeförmåga, finmotorik, samarbete

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

gestalta i lera

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Tog fram leran och ställde frågan: Hur ska vi dela leran i mindre bitar?

Hur kan vi göra en staty i lera?

Vad behöver ni för att kunna göra en staty?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Är det någon som vet hur vi kan mjuka upp lera, den är ganska hård just nu?

 de känner materialet och kom med förslag att vi ska ha blöta handdukar för att mjuka upp leran och underlätta utformningen.

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 I början gjorde ett barn bågen sedan provade han att göra kroppen. 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 Barnen visade stor intresse till uppgiften. De samarbetade när de delade leran och kom med olika förslag på hur de kunde utforma den.

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

Närvarande, aktiv genom att själv jobba med leran, lyhörd för barnens reflektioner

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

Alla barn ville vara med

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

De fungerade bra, startade samtal mellan barnen, initierade nya frågor.

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

Hur vi kan dela leran med hjälp av ståltråd?

Barnen ville dela själva sedan.

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: