Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Health (Wings 8), eng, år 8

Skapad 2019-12-06 10:05 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Engelska
Vi arbetar med att fördjupa oss i ämnet hälsa och vad som påverkar den. I detta avsnitt lägger vi också en stor vikt vid att öva på att presentera muntligt en text från kapitlet.

Innehåll

Förmåga/or i fokus:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • betydelsen av sport, motion och hälsosam mat
 • utseendets vikt i vårt samhälle
 • ord för kroppsdelar
 • diskutera olika värderingar om utseendet
 • diskutera vikten av motion och hälsosam mat
 • prata om kroppsdelar
 • Grammatik: Adverb, it is/there is 

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 • Diskutera olika värderingar om utseendet
 • Diskutera vikten av motion och hälsosam mat
 • Prata om olika kroppsdelar
 • Använda adverb och veta när man använda it is och there is

 

Hur får du visa dina kunskaper: 

 • kontinuerligt under lektionstid genom muntliga och skriftliga uppgifter
 • ett prov som testar din läsförståelse och hörförståelse
 • en muntlig presentation om hälsa som redovisas i mindre grupp

Bedömning: 

Se matris nedanför.

Matriser

En
Kunskapskrav Health

E
C
A
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Använda strategier för läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda innehållet i texter i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig och kommunicera i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: