Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Papper

Skapad 2019-12-06 10:10 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Vi har arbetat med NTA temat papper. Temat handlar pappers egenskaper, papperstillverkning, hållbar utveckling, återvinning, pappersförpackningar och systematiska undersökningar. Temat täcker upp många teknikmål i läroplanen.
Grundskola 4 – 6 Teknik Biologi
Hur gör man papper? Vad gör man papper av? Vilka egenskaper har olika sorters papper och hur kan man återanvända papper? Eleverna kommer under temats gång att få lära sig hur papper blir till och själva få framställa eget papper. Under temat kommer vi att läsa om papper, se på film om papper och experimentera, samt dokumentera och diskutera.

Innehåll

Mål för arbetsområde

I sitt arbete med temat lär sig eleverna:

- Att tillverka papper av returpapper samt återvinningsprocessen av papper.
- Hur papperstillverkningen går till.
- Vilka egenskaper olika typer av papper har och tillverkningen av dessa.
- Metoder och experiment för att testa papperegenskaper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån dina arbeten under temats gång genom att du kan:

- kunna benämna olika typer av papper och dess egenskaper.
- tillverka ett papper med givna variablar.
- har kunskap om hanteringen av returpapper.
- har kunskap om den industriella papperstillverkningen.

4. Undervisning

Vi kommer att arbeta gemensamt med faktatatexter.
Vi kommer att göra experiment, dokumentera och samtala om dessa. Experimenten kommer vi att göra i grupp.
Vi kommer att titta på filmer och samtala om dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Bi Tk
NTA Papper

Teknik

Just nu är du här:
Ej godtagbara
Godtagbara
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet runt papper med skisser, texter eller tabeller.
Arbetsprocess
Eleven bidrar till arbetet och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Aktiv.
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar. T.ex. pappersåtervinning och papperstillverkning. Kan berätta om hur tekniska system har förändrats och förklara hur det påverkar miljön.
Genomföra tekniska arbeten
Eleven genomför enkla konstruktionsarbeten (göra papper) och prövar möjliga idéer till lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: