Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer o Värden Anemonen

Skapad 2019-12-06 10:24 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi på Anemonen arbetar med normer och värden, där vi tillsammans strävar efter att alla tar hänsyn till varandra. Vi tar tillvara på allas olikheter, samt utvecklar respekt och förståelse för olika sätt att tänka och vara. Vi arbetar medvetet med inkludering, genom att bjuda in varandra i leken samt att vara medforskande och intresserade pedagoger tillsammans med barnen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 •  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Respekt och förståelse för alla människor lika värde, och dem mänskliga rättigheterna,
 • Varför? (Syfte med undervisningen)
     Vi vill att barnen :
 
 • Bjuder in varandra i leken
 • Erbjuder varandra hjälp vid olika situationer och visar respekt
 • Använder sig av ”stopp!”
 • Barnen visar empati och omtanke
 • Samarbetar
 • Delar med sig
 • Stärker sin egen och varandras självkänsla
 • Stärka och uppmuntra vi känslan i barngruppen
 • Våga  kommunicera/uttrycka om sina tankar och känslor

 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Som metod kommer vi använda oss av kompis böckerna, lärvänner, uppmärksamma FN-dagen och arbeta med barnkonventionen. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi kommer att organisera reflektioner under samlingen med barnen. Efter aktiviteterna har vi samling och vi börjar samlingen med barnens reflektioner. Vi kommer att använda bilder, video klipp från aktiviteterna och konkreta material från aktiviteten m.m.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
 • För hela barngruppen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla i arbetslaget

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet är att barnen ska kunna visa respekt, empati och omtanke för varandra i barngruppen, stärka barnens självkänsla och stärka vi känslan i barngruppen, att varje barn ska kunna säga "stopp" i situationer som barnen inte tycker om eller ej vill vara med, att alla barn ska våga uttrycka/kommunicera om vad dem tycker och tänker samt om sina känslor, stärka barngruppens samarbete i storgrupp och liten grupp och att barnen ska kunna bjuda in varandra i leken utan konflikter.  

   

  _____________________________________________________________________ 

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: