Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alleby till Allestad (Minecraft)

Skapad 2019-12-06 10:30 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola F
Fritids 3-6 kommer under en tid framöver att arbeta ett projekt i Minecraft. Där kommer vi tillsammans att bygga en replica på Allerum.

Innehåll

Fritids 3-6 kommer under en tid framöver att arbeta ett projekt i Minecraft. Där kommer vi tillsammans att bygga en replica på Allerum.

För vem, fritids 3-6

När, v45 --> 

Schema

Måndagar: Serverunderhåll = Stängt. 

Tisdagar: 15:00-16:00

Onsdagar: Serverunderhåll (Stängt)

Torsdagar: Serverunderhåll (Stängt)

Fredagar: Öppet efter överenskommelse. 

Kvällar, Lördagar & Söndagar: Efter överenskommelse.*

 

Etapp 1

Under den första etappen har vi gått igenom trivselregler och förhållningsregler för vad som gäller i vårt digitala samhälle. Samtliga "medborgare" har fått skriva på ett medborgarskap som intygar att de tagit del av regler och att de förhåller sig till dessa. Samt konsekvenser för att bryta mot dessa. 

- Diskussion; vad finns det för regler i ett samhälle och varför finns dessa?

- Hur ser närområdet ut och vad behövs för att det ska fungera?

- Skalenlighet och geometriska former.

- Utdelning av mark och inlämning av ansökningar bygglov.

Etapp 2

Vi kommer att bygga infrastruktur i vårt samhälle samt påbörja våra byggen på marken vi blivit tilldelade.

- Kyra

- Skola

- Idrottshall/idrottsplats

- Skolgård

- Rådhus (regelcentral)

- Husbyggen

 

Etapp 3

Under den andra etappen kommer vi ha samtal i gruppen om vad som behövs i ett samhälle.

- Grönområde (ex lekplats, åkrar, skog, parker)

- Övriga hus i byn

 

Etapp 4 (Alleby blir Allestad)

Diskussion; Vad saknar vi i vårt samhälle för att bli mer självständiga?

- Ex polis, brandkår, sjukhus.

 

Etapp 5 (under jord)

- Utveckling av infrastrukturen.

 

Etapp 6 - Ut i yrkeslivet

Eleverna blir tilldelade arbete och olika roller i samhället som krävs för att vardagen ska fungera smärtfritt.

 

Etapp 7 - Nöjeslivet kommer till Allestad

- Kreativ zon där eleverna får frihet att bygga vad som faller de in. 

- Tex nöjesfält. 

 

* Ni föräldrar vars barn vill spela utanför fritidstid men ej har tillgång till minecraftkonto (java version). Ni får gärna lov att låna ett av oss, prata med Fredrik eller Anton för kontouppgifter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: