Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud på Spanarna

Skapad 2019-12-06 10:44 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Hjärtrud är vår värdegrund och den viktigaste delen i läroplanen. Barnen ska få känna att de är värdefulla precis som de är.

Innehåll

Mål:

Genom arbetet med Hjärtrud kan vi stärka Barnens samspel, få barnen att känna sig välkomna, värdefulla och trygga. Barnen stärks i att känna och ingå i en gemenskap. Barnen stärks i att finna en självkänsla, en medkänsla, en självständighet och glädje. Barnen stärks i att reflektera och lyssna på varandra.

 

Genomförande: 

Vi är närvarande, lyhörda och observerar barnen i det sociala samspelet i leken. Vi stöttar barnen genom samtal, lekar, sagor och sånger om kamratskap. 

 

Dokumentation:

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av samspelet mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: