Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och matematik

Skapad 2019-12-06 10:55 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Vi vill arbeta med att uppmuntra barns intresse för språk och matematik.

Innehåll

Nulägesbeskrivning

Vi har märkt att barnen i den blåa gruppen är intresserade av språket när vi läser högt och när vi tittar på bokstäver och namn. Gruppen behöver träna lite på sitt samspel med varandra och hur man kan använda språket i kommunikation med andra.

Vi har märkt att barnen är mycket intresserade av siffror och att räkna. Vi vill fortsätta att uppmuntra deras intresse för detta och utmana dem att använda matematik bland annat för problemlösning

 

Syfte

Att uppmuntra barnen intresse för kommunikation med varandra. Samt uppmuntra deras intresse för skriftspråket, siffror och symboler. Uppmuntra deras intresse för räkning, mätning och problemlösning.

 

Mål

* Uppmuntra barnens intresse för att lyssna på sagor 

* Uppmuntra barnens intresse för att återberätta och diskutera sagor och berättelser

* Att uppmuntra barnens intresse för skriftspråk och symboler

* Att uppmuntra barnens ordproduktion och meningsbyggnad

* Att uppmuntra barnens intresse för siffror och räknande

* Att uppmuntra barnens förmåga till problemlösning

 

 

Metod

* Högläsning, böcker och polyglutt

* Boksamtal

* Göra egna böcker

* Träna på att känna igen sitt namn och träna på att skriva det

* Använda matematiska former och andra symboler på samlingen

* Rim och ramsor, språklekar

* Spela teater och använda handdockor

* Träna på att mäta, jämföra och förklara

* Bygga och konstruera

 

Utvärderingshjälp

* Foto, filmer

* Diskussioner i arbetslaget

* Anteckningar, reflektioner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: