Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sång om kärlek

Skapad 2019-12-06 11:18 i Lagmansskolan Mjölby
Ett arbetsområde inom lyrik och musik som brygga över till lyrik och poesi där fokus ligger på att läsa och analysera texter för olika syften men även formulera dig och kommunicera i tal.
Grundskola 7 – 9 Svenska
När du hör ordet lyrik, eller poesi som det också kallas, tänker du kanske på svårbegripliga texter. På något som du aldrig läser eller hör. Men då tänker du inte på all den lyrik som du lyssnar på varje dag i form av musik. Nu är det dags att lyssna till texten. En text kan i sig väcka tankar och känslor, men om du vet något om den som skrivit låten blir den ännu mer intressant. Därför ska vi också ta reda på vem låtskrivaren är. Genom att lyssna på och tolka kända artisters låttexter studerar vi deras innehål, stil och språk samt bekantar oss med verket och upphovsmannen. Vi funderar över hur stilen på texten hänger ihop med vem författaren är/var samt övar på att framföra korta muntliga presentationer.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • läsa och analysera texter för olika syften (läsa sångtexterna, förstå och tolka dem till innehåll, språk och stil samt koppla det till författarnas liv och till den tid så sångerna skrevs. 
 • formulera sig i tal och skrift (skriftlig och muntlig presentation av en artist och sångtext

 

Så här ska vi arbeta

Arbetsområdet fokuserar på temat kärlek i musik och att hitta lyriken, betydelsen och eventuella dolda budskap i populär musik från olika tider. Vi arbetar gemensamt med Saskia av Cornelis Vreeswijk och sedan Veronica Maggios Snälla bli min. Eleverna ska sedan i par jämföra de båda texterna och artisterna för att hitta skillnader och likheter. 

Avslutningsvis ges eleverna en slutuppgift där de får välja en valfri låttext av valfri svenska artist och låtskrivare att enskilt analysera och presentera inför klassen. 

 

Det här ska bedömas

Vi kommer att bedöma den muntliga presentationen samt din text kring artisten och låten.

Uppgifter

 • En sång om kärlek

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
En sång om kärlek

En sång om kärlek

Insats krävs
E
C
A
Kommunikation
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och presentera det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt, samt med god kontakt med publiken.
Struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Den muntliga presentationen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Den muntliga presentationen är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom att den har en inledning och avslutning.
Den muntliga presentationen är väl sammanhängande och välstrukturerad, till exempel genom att den har en effektiv inledning och avslutning.
Specifikt för slutuppgiften
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Eleven redovisar på ett enkelt sätt hur sångtextens innehåll, språk och stil kan kopplas till författarens liv och till den tid då sången kom till.
Eleven redovisar på ett utvecklat sätt hur sångtextens innehåll, språk och stil kan kopplas till författarens liv och till den tid då sången skrevs.
Eleven redovisar på ett välutvecklat sätt hur sångtextens innehåll, språk och stil kan kopplas till författarens liv och till den tid då sången skrevs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: