Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens utveckling

Skapad 2019-12-06 11:30 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetsområde i teknik, hösten 2019.

Innehåll

Vart vi än vänder oss ser vi saker som är påhittade av andra människor. I detta arbetsområdet skall vi koncentrera oss på uppfinningar som överför kraft på olika sätt, med andra ord saker som rör sig. Vi kommer både att arbeta med uppfinningarna teoretiskt och praktiskt.

 

Syftet med undervisningen

 • förstå tekniska lösningar och vad de används till

 • hitta lösningar på tekniska problem

 • använda teknikens begrepp

 • fundera på hur tekniska lösningar påverkar dig, samhället och miljön

 • fundera på varför olika tekniska lösningar utvecklas

 

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande centrala innehåll:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Arbetsformer och bedömning

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta i grupper. Varje grupp väljer en teknisk lösning att jobba med. Den tekniska lösningen ska vara något vi hittar i verkliga livet. Lösningen måste innehålla en kraftöverföring, alltså rörliga delar. Gruppen skall konstruera den tekniska lösningen i materialet 4D-Frame, och ni får också använda annat material vid behov. När ni byggt den tekniska lösningen ska ni lägga till någon form av elektrisk styrning av en eller flera delar som ni också sedan ska programmera.

Ni skall också, enskilt, skriva ett arbete om den tekniska lösningen som innehåller historisk information, teknisk beskrivning och påverkan på individ- och samhällsnivå. Ni skall också lyfta fram och diskutera den tekniska lösningens miljöpåverkan. I arbetet ska ni också fundera på vilka drivkrafter som legat bakom teknikutvecklingen av den tekniska lösningen ni valt att jobba med. En beskrivning av hur ni har gått tillväga då ni byggt er tekniska lösning, med motiveringar till varför ni har gjort som ni har gjort, skall också finnas med.

 

Avslutningsvis kommer ni att redovisa arbetet med konstruktionen muntligt på en lektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknikens utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du beskriver enkelt uppfinningen ni arbetat med och har med fakta om denna i din rapport.
Du beskriver uppfinningen ni arbetat med på ett utvecklat och har med fakta om denna i din rapport.
Du beskriver uppfinningen ni arbetat med på ett välutvecklat och har med fakta om denna i din rapport.
Brobygget och brobeskrivningen
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Du har deltagit i arbetet av bygget och dokumenterat det med en enkel rapport där du förklara hur delar av uppfinningen är uppbyggd.
Du har deltagit i arbetet av bygget och dokumenterat det med en utvecklad rapport där du förklara hur hela uppfinningen är uppbyggd och i viss mån varför ni har valt att konstruera ert bygge på detta sätt.
Du har deltagit i arbetet av bygget och dokumenterat det med en välutvecklad rapport där du förklara hur hela uppfinningen är uppbyggd och varför ni har valt att konstruera ert bygge på detta sätt.
Diskussionsfrågorna
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Du ger enkla svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på någon för- eller nackdel.
Du ger utvecklade svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på flera för- eller nackdel. Du förklarar också någon konsekvens av de för- eller nackdelar du angivit.
Du ger välutvecklade svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på flera för- eller nackdel. Du förklarar också flera konsekvens av de för- eller nackdelar du angivit, alternativt att du förklarar konsekvenser i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: