👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2019-12-06 11:31 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 5 Religionskunskap
I arbetsområdet De Abrahamitiska religionerna kommer du att repetera delar av kristendomen samt lära dig om religionerna Judendom och Islam.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi att repetera delar av Kristendom samt titta närmare på Judendom och Islam.

• Vi ska lära oss om ritualer, levnadsregler och heliga platser.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i de olika religionerna.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Lärandemål

Efter att du arbetat med detta område ska du:

• Känna till varje religions heliga byggnad.

• Känna till några ritualer som är viktiga inom varje religion.

• Känna till de viktigaste levnadsreglerna inom varje religion.

• Känna till var i världen respektive religion utövas.

• Kunna jämföra de olika religionerna och kunna ge exempel på likheter och skillnader.

• Veta vilket begrepp som tillhör vilken religion samt vad begreppet betyder:

Kristendom – Kristen, Kyrka, Fader, Gud, Bibeln, Präst, Abraham, Jesus, Påsk, Jul, Kors

Judendom – Jude, Judinna, Synagoga, Jahveh, Tanakh, Rabbin, Mose, Abraham, Jom Kippur (Försoningsdagen), Pesach (judisk påsk), Davidsstjärnan, Kippa

Islam – Muslim, Moské, Allah, Koranen, Imam, Muhammed, Ramadan, Id Al-Fitr (fastebrytande högtid)

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

• arbeta med texterna som finns i Puls SO, aktivitetsboken och quiz.

• fylla i jämförande tabell mellan religionerna

• se filmer

• ha diskussioner

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

• föra resonemang om likheter och skillnader inom Kristendom, Judendom och Islam.

Arbetsområdet avslutas med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

Ej ännu uppnått
---------->
---------->
---------->
Resonera om likheter och skillnader
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visa på samband
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.