Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Druvan September 2019

Skapad 2019-12-06 11:31 i Trumman Haninge
Förskola
Månadsplanering för Druvan

Innehåll

Fokusområde:

Stillhet, rörelse, balans

Syfte:

Vi vill ge barnen mer möjlighet och förförståelse för att rörelse finns på fler sätt än kroppens rörelse. Detta ger vi genom att tillföra frågeställning ”vad gör träden på dagarna” ? Vi vill även stötta barnen att bli självständiga individer och en förståelse för att deras åsikt betyder något.

Projektnamn:

Vad gör träden på dagarna?

Avdelningens egna värdeord:  

Värna om varandra, sig själv och naturen.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling: 

 Vi vill använda böcker, både digitalt och analogt. Det analoga erbjuder vi främst i vår bok-och läshörna men även vid våra andra lärstationer på avdelningen där boken blir ett komplement till konkreta materialet. I våra samlingar kommer vi reflektera, sjunga och diskutera tillsammans med barnen och vi vill använda oss av uppstartsfrågan som utgångspunkt där vi vill koppla ihop aktiviteterna från förmiddagen och låta barnen få talutrymme och förförståelse för berättandet.

-Digitalt och ​ analogt:

 Vi planerar att bygga upp greenscreenmiljö inne i projiceringsrummet där vi även kommer att fortsätta med lärstationen micro/macro. Vill vill använda projicering av dagens bilder och filmer för reflektion tillsammans med barnen i stora rummet.

-Normkritik och Normkreativitet:

 Omvänd hinderbana, där materialet kommer att hänga ner från taket. Vi vill utnyttja miljön till fullo och tänker därför att materialet ska vara portabelt och tas ner enkelt när vi vill använda rummet till annat ändamål. Vi vill använda oss av inspiration från de nya barnens gamla avdelning, och introducera "trappan" för stillhet, balans och rörelse. Gemensamt för alla barnen är att de vill röra på sig och det vill vi ge dem möjlighet till att få göra. I dagsläget finns ett lågt byggbord som barnen även kliver upp på, och därför tror vi att en "trappa" kan vara nästa steg för barnen. Det går att bygga på den med.

 

-Barns rättigheter:

Vi vill använda oss av Allemansrätten och boken "Ali, Sara och Allemansråttan" och  "Alla barns rätt" från barnkonventionen samt koppla ihop dessa för att främja både rättigheter och skyldigheter som både stora och små har.

Gruppindelning:

Vi delar barnen i 2 eller 3 grupper. Det är färre barn i den grupp som är inne och har aktivitet.

Det här blir vårt observationsfokus:

Hur barnen beter sig utomhus. Vad intresserar barnen när det gäller träden och vad träden gör. Hur är barnen i vår utomhusmiljö och vad bär de med sig för erfarenheter.

 

Så här dokumenterar vi: 

Vi kommer använda papper, penna och ipad för både bilder och filmer. Unikum.

Så här delar vi upp pedagoger:

3-4 barn per pedagog inomhus i mindre aktiviteter. Detta för att gruppen ska få mer fokus som helhet men även på individnivå.

 

Material och miljöer vi erbjuder barnen: 

Vi inspireras av material från de nya barnens gamla avdelning då de barnen ska känna trygghet och de barn som är kvar på avdelningen ska få nytt material att utforska, Vi tänker oss att ha en "trappa" gjord av lastpallar, en matta som ligger igenom en av hyllorna och vi vill utöka miljön i projiceringsrummet med greenscreen. I övrigt kommer vi behålla de flesta lärstationerna och lägga till dem som vi nämnt redan. Vi kommer flytta staffliet så den kommer närmare diskbänken och vattnet.

Ute på gården finns naturliga mötesplatser vi träd och vi tänker att vi ska kunna använda oss av träden på gården i första hand under uppstartsperioden.

 

 

Tid. Planera tiden:

gruppindelning på fm när vi har planerad aktivitet i mindre grupper. Uppföljning och reflektion med barnen på EM.

 

Så här reflekterar vi:

Vi planerar att projicera bildspel från dagens aktiviteter som vi hoppas kan skapa diskussion tillsammans med barnen. Vi pedagoger tänker att vi reflekterar vid tillfällen under dagen och på vår reflektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: