Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos planering november

Skapad 2019-12-06 11:34 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Giraffens storlek

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Mäta, matematiska begrepp, längd, antal.

 

 

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi ska ta reda på hur lång en giraff är och sedan markera ut längden på golvet med tejp för att synliggöra giraffens storlek på ett tydligt sätt.

 

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Hur ser giraffen ut? Hur lång är giraffen?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Vi har pratat om att giraffen är väldigt stor och världens längsta djur. Dock har vi inte tagit upp matematiska begrepp kring det eller på ett tydligt sätt lyckats synliggöra hur stor den faktiskt är. Tror att barnen kommer tycka att det är spännande att få lista ut, mäta och se framför sig. Framförallt tror jag att de kommer behöva/vilja jämföra längden på olika sätt

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

Nu har vi lyckats markera ut längden på en giraffhona som med näppe fick plats i vårat stora rum. Nästa utmaning blir att försöka markera ut en giraffhane som är ytterligare två meter lång. Vi lärde oss dess längd och när hanen som är längre inte fick plats markerade vi ut en hona som är lite kortare istället. Barnen försökte föreställa sig hur lång den är och vi kom på den briljanta idén att se hur många Kosmosbarn det krävs för att bli lika lång som en giraff. Detta var inget jag hade räknat med skulle hända och det blev otroligt kul och drog med alla på ett enkelt sätt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: