Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem Nyponet

Skapad 2019-12-06 11:42 i Diamanten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

 

 

 

Vad erbjuder vi vårdnadshavare?

Vårdnadshavare möten, framåtsyftande samtal, droppin-fika, inblick i förskolan, Unikum, föräldraråd.

 

Varför?

För att skapa en anknytning som skapar förtroende mellan förskolan och hemmen.  

 

Hur ska förtroendet skapas?

Genom att vara tillmötesgående, lyhörd och inbjudande.

Att man läser av situationen vid dem möte man har och handlar därefter för barnets bästa.

 

Vad är målet med samarbete med hemmen? 

 Att erbjuda vårdnadshavare att påverka, tillföra och utvärdera innehållet i förskolan och ge dem en inblick i vad deras barn kommer att erbjudas. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
    Lpfö 18
  • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: