Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-12-06 11:49 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Klassen studerar om vad teknik är och vilka kopplingar vi har teknik i samhället. Vi kommer ha ett byggprojekt.

Innehåll

 

Lokal Pedagogisk Planering i Teknik      

 

    Ansvarig lärare: Thomas Tindemark    mail: thomas.tindemark@EDU.stockholm.se7D87819F 

 

Centralt innehåll: 

 

Tekniska lösningar

 

Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

 

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

 

Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

 

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

 

Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag-och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för­slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

 

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklaran­de ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions-och teknikutvecklingsarbete.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

 

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

 

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 

 

 

Arbetets utförande: Laborationer, teorigenomgångar, läxförhör, övningar 

 

Redovisningsform: laborationsrapport, läxförhör, oförberedda test, prov

 

 

 

Vecka/lektion 

Teori Puls Teknik

Laboration eller film

Läxa 

V49 sid 6-23

 

Ting och tanke

 Programmering 0ns

Vid sjukdom,ledig läs detta på egen hand

V50 Sid 24 - 43

Bära eller brista

 Programmering 0ns

 

 Se ovan

 

V51 och v2 Sid 84 - 99

Styrning

 Programmering 0ns

 Se ovan 

V3 sid 100 - 121

 

Form och funktion

 Byggprojekt

Se ovan

V4 sid 122-131
 

Från delar till helhet

 

 

 Byggprojekt

Göra ACE frågor

V5 sid 132 - 151
 

Från altamira till molnet

 

 Byggprojekt

 

V6 sid se ovan

 
 

 Sammanfattning

 prov

 

 

 

 

 

E

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur dessa fungerar.

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring likheter och olikheter mellan olika material och dess användning i tekniska lösningar.

 

 

Eleven kan genomföra enkla teknik- och konstruktionsarbeten och pröva möjliga idéer och lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

 

 

 

 

 

Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.

 

Under arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring teknikens utveckling.

 

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang över konsekvenserna av olika tekniska val för individ, samhälle och natur.

 Eleven ska visa alla förmågor för betyget E och mer än hälften för betyget C

C

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och ingående beskriva hur dessa fungerar.

 

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring likheter och olikheter mellan olika material och dess användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknik- och konstruktionsarbeten och pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

 

 

 

 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.

 

Under arbetet väljer eleven att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring teknikens utveckling.

 

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang över konsekvenserna av olika tekniska val för individ, samhälle och natur.

 

 Eleven ska visa alla förmågor för betyget C och mer än hälften för betyget A

A

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och ingående beskriva hur dessa fungerar och visar då på andra liknande lösningar.

 

Dessutom för eleven väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring likheter och olikheter mellan olika material och dess användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknik- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

 

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.

 

Under arbetet väljer eleven att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring teknikens utveckling.

 

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang över konsekvenserna av olika tekniska val för individ, samhälle och natur.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: