Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender

Skapad 2019-12-06 11:56 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Årets adventskalender har flera fokusområdet utifrån förskolans läroplan. Till varje aktivitet finns ett undervisningssyfte som barn och pedagoger tillsammans undersöker. Vikten läggs på att ställa öppna frågor där barnen själva får vara delaktiga. Det kan vara att lösa ett problem, träna på en särskild färdighet, prova på något nytt, lyssna på varandra och att reflektera samt följa instruktioner. Punkterna nedan hänvisar till läroplanens strävansmål för förskola. Det finns 15 luckor och helgerna är ej inräknande.

Innehåll

Så här går kalendern till:

Ett barn får varje dag programmera våran bluebot fram till dagens lucka och därefter scanna QR-koden med Ipad för att öppna dagens aktivitet. 

  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande

 Måndagarna har fokusområde naturvetenskap och matematikf

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 Tisdagar har fokusområde finmotorik och kreativitet genom julpyssel

  • motorik, koordinationsförmåga 

 Onsdagar har fokusområde dokumentation & reflektion där vi med hjälp av bilder och film ser tillbaka på terminen och samtalar om vad som hänt.

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 torsdagar har fokusområde både bygg och konstruktion men även muntligt berättande.

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 fredagar har fokusområdet idrott & hälsa.

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: