Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Four poems

Skapad 2019-12-06 12:29 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola
assessment for the poem assignment

Uppgifter

  • Four poems

Matriser

Four poems

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Eleven skriver med viss säkerhet texter av olika slag, både skönlitterära och andra typer av texter.
Eleven skriver med viss säkerhet texter av olika slag, både skönlitterära och andra typer av texter.
Eleven skriver med säkerhet texter av olika slag, både skönlitterära och andra typer av texter.
Ny aspekt
I framställningarna i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I framställningarna i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Språket innehåller goda formuleringar
framställningarna i olika genrer formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Ny aspekt
Språket innehåller goda formuleringar. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare, genre och kommunikationssituation.
Språket innehåller goda formuleringar. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare, genre och kommunikationssituation
Språket är i regel välformulerat. Eleven formulerar sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare, genre och kommunikationssituation
Ny aspekt
Eleven skriver såväl texter efter mönster och förebilder som mer fritt
Eleven skriver såväl texter efter mönster och förebilder som mer fritt
Eleven skriver såväl texter efter mönster och förebilder som mer fritt
Ny aspekt
Eleven resonerar översiktligt dels om de egna texternas relation till konventionella texttyper, textmönster och eventuella förebilder, dels om olika alternativa uttryckssätt i sina texter.
Eleven resonerar utförligt dels om de egna texternas relation till konventionella texttyper, textmönster och eventuella förebilder, dels om olika alternativa uttryckssätt i sina texter.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat dels om de egna texternas relation till konventionella texttyper, textmönster och eventuella förebilder, dels om olika alternativa uttryckssätt i sina texter
Ny aspekt
Eleven beaktar stilistiska och estetiska aspekter och gör enkla reflektioner kring läsarens möjliga tolkningar.
Eleven beaktar stilistiska och estetiska aspekter och gör välgrundade reflektioner kring läsarens möjliga tolkningar.
Eleven beaktar stilistiska och estetiska aspekter och gör välgrundade och nyanserade reflektioner kring läsarens möjliga tolkningar
Ny aspekt
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, och gör enkla reflektioner över dessa normers tillämpbarhet i texter av olika slag.
Eleven skriver funktionellt för textsammanhanget, följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet samt gör välgrundade reflektioner över dessa normers tillämpbarhet i texter av olika slag.
Eleven skriver funktionellt för textsammanhanget, följer i huvudsalt skriftspråkets normer för språkriktighet samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över dessa normers tillämpbarhet i texter av olika slag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: