Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd åk 4, lå. 2017-18, Mörarps skola.

Skapad 2011-11-01 12:10 i Mörarps skola Helsingborg
Här följer en planering för trä-och metallslöjd. Gemensamt för alla arbetsområden, är att man arbetar igenom hela slöjdprocessen från idé, planering, genomförande och utvärdering.
Grundskola 4 Slöjd
Eleverna kommer först att få en introduktion i slöjdsalen angående ansvarstagande och säkerhet.

Vi jobbar med tillverkning av sammansatta föremål i furuträ och plywood (t.ex. hylla, skåp eller låda) där eleverna får öva sig mäta, såga, fila, hyvla, skruva samman och ytbehandla.

Därefter tillverkar vi ett smycke eller namnbricka i mässing där eleven lär sig bearbeta metall med såg, fil och borr. Smycket stämplas, dekoreras och slutligen poleras.

I mån av tid får eleven också arbeta efter egen förmåga utifrån egna ideér och önskemål. De har alltid stor frihet att själv välja färg, form och funktion.

Innehåll

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet (skapar, löser problem).
 • planerar arbeten, väljer material och verktyg.
 • genomför arbeten.
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång.
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.

Undervisningen

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teori varvas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven sig på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetets olika moment. De får lära sig använda olika verktyg och tränar på att följa muntliga och skrivna instruktioner. Utvärdering görs när slöjdprodukten är klar. Eleven beskriver sitt arbete i bild och text och reflekterar över arbetet i en loggbok eller Ipad.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, genomförande, utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar.
 • problemlösningsförmågan.
 • initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden).
 • hur ansvarsförmågan är (ansvar för sig själv, slöjdandet, salen, ordning).
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan)..
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 3-4 Lgr11

Idé/Planering
Jag har en idé och berättar om den.
Jag kan rita och visa enkla förslag till slöjdarbeten.
Jag använder olika inspirationskällor och ritar egna förslag till slöjdarbeten.
Jag väljer färg och form.
Jag visar intresse för material, färg och form. Jag tänker på hur jag använder materialet.
Jag väljer material, färg och form och förklarar mina val med tanke på utseende, funktion och miljö.
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan följa en instruktion eller arbetsbeskrivning,
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar.
Jag har provat på olika sätt att arbeta på.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag har provat olika enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag kan välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett bra och säkert sätt.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens saker och vaktjobb.
Jag behöver stöd och hjälp för att komma igång.
Jag arbetar med rätt saker på lektionerna.
Jag tar ofta egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag har gjort.
Jag kan skriva en redovisning om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan skriva en redovisning och förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: