Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och musik

Skapad 2019-12-06 13:34 i Gonäs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Rörelse

Innehåll

 

VART ÄR VI?

Barnens kunskapsnivåer och erfarenheter av rörelseaktiviteter ser olika ut.

SYFTE

Syfte med rörelse -och musik aktiviteterna är att få barnen att lära känna sin kropp och att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. Aktiviteterna bidrar också till ett naturligt tillfälle för barnen att träna sig på att lyssna, förstå instruktioner och sin samarbetsförmåga. Under terminen fokuserar vi på tilliten till sin egen förmåga och rörelser i vardagen.

METOD

Vi använder olika redskap samt sjunger rörelsesånger.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera via bilder i Unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: