Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris: Atomfysik 2019

Skapad 2019-12-06 14:12 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
Lärandematris: Atomfysik 2021

Innehåll

Kopplingar till läroplan

•Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
•Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
•Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
•De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet •Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Efter området ska du:

• beskriva hur en atom är uppbyggd

• veta vad som menas med atomnummer

• veta vad som menas med masstal

• veta vad som menas med isotop

• känna till att atomerna har olika elektronskal

• förstå hur ljus uppkommer

• känna till olika sorters strålning

• känna till olika former av radioaktiv strålning

• veta vad som menas med halveringstid

• känna till hur radioaktiviteten upptäcktes

• veta vad som menas med fission och fusion

• känna till hur vi använder fission och dess faror

Matriser

Fy
Centralskolan: Lärandematris Atomfysik åk 9 2019

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
2
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikens begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikens begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikens begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
3
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
4
upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: