Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande Avd Anemonen

Skapad 2019-12-06 14:55 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi på Avd Anemonen utgår från barnens intressen och behov. Samt att barnen ska ha stort inflytande och känna delaktighet i verksamheten under hela dagen. Barnens tankar, idéer, nyfikenhet, intressen och behov ger förutsättningar för dagen. Förskolan strävar efter att barnen ska prova olika material och tekniker i varierande miljöer. Alla barn ska också ha lika möjligheter och värde oavsett ursprung, förmåga eller kön.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering).

 •  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •  intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 •  förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 •  förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut  i enlighet med dem.
 • Varför? (Syfte med undervisningen) 

 • Syftet med undervisningen är:

 • att varje barn ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att dem kan påverka sin situation i förskolan.

 • att barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar, material och miljön i förskolan

 • att varje barn ska få förståelse för demokratiska principer.               
                                                                                

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?).
 • Undervisningen ska genomföras genom att vara lyhörda, närvarande pedagoger som tar vara på barns behov och intressen. Genom att ta vara på barns intressen och tankar kommer vi att möjliggöra barnen delaktiga och att allas tankar samt idéer är viktiga. Vi kommer använda oss av lärvännerna under undervisningen som metod.                     

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?       
 • Vi organiserar reflektionerna med barnen genom att fråga barnen vad de tycker om förmiddagens verksamhet (aktivitet,lek) under samlingarna gruppvis samt med enskilda barnet.                                                        

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?  
  För hela barngruppen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera).    

 • All personal ansvarar för genomförandet och dokumentationen.

 • Dokumentationen reflekteras i helgrupp med hjälp av lärplattan, bilder på barnen och aktiviteten samt väggdokumentationer. Vi använder dokumentationen för att synliggöra barnens lärande för barnen.                                

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara  

 • Målet är att medvetet arbeta med barnens inflytande och delaktighet i vardagen samt att synliggöra barnens inflytande och delaktighet i verksamheten. Uppmuntra barnen till att ta egna initiativ under verksamheten och få möjlighet att genomföra.                  

   

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: