Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5

Skapad 2019-12-06 15:01 i Haverdals byskola Halmstad
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitesutveckling. Kunskaper om och i musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.
Grundskola 4 – 5 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Mål

 • Delta i gemensam sång och kanonsång. 
 • Kunna skapa rörelser och bilder till musik.
 • Känna till några vanliga musikinstrument och hur de låter.
 • Kunna urskilja  och följa enkla rytmer.
 • Känna till några enkla musiksymboler.
 • Kunna lyssna aktivt på olika musikgenrer och samtala om det man lyssnat till.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • sjunga gemensamt
 • skapa rörelser och bilder till musik
 • titta och lyssna på vanliga instrument
 • lyssna aktivt för att kunna urskilja och följa rytmer.
 • arbeta med några av de vanligaste musiksymbolerna.
 • lyssna aktivt på olika musikgenrer och samtala om det vi lyssnat till

Bedömning:

 

Du kan:

 

·  delta i gemensam sång och kanonsång. 

 

·  skapa rörelser och bilder till musik.

 

·  urskilja  och följa enkla rytmer.

 

·  lyssna aktivt på olika musikgenrer och samtala om det man lyssnat till.

 

 

·  Du känner till:

 

·  några vanliga musikinstrument och hur de låter.

 

·  några enkla musiksymboler

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: