👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lera

Skapad 2019-12-06 17:16 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Lera är ett fantastiskt material att utrycka sig i och fantisera med.

Innehåll

Lera

Mål: Barnen jobbar med lera på olika sätt och med olika verktyg och tekniker.

 

Metod: Vi erbjuder barnen att jobba med lera på olika sätt t.ex. kuber, avlånga ormar. Vi tillför olika sorters verktyg och tillbehör efter behov . Vi hjälper barnen att komma igång genom att själva medverka.

 

 

 Vi vet att lera kan vara ett bra uttrycksmedel och tycker att det är viktigt att barnen får tillgång till det. Vi vill att de ska bli bekanta med materialet så att de sedan kan använda det för att förklara, fantisera och uttrycka sig i.

 

Skapande: För att barnen ska få erfarenhet av leran som ett material och som uttryckssätt.

Teknik: Barnen ska få möjlighet att urforska stabilitet och hållfasthet.
Matematik: Barnen ska få förståelse för matematiska begrepp och dess betydelse, t.ex. högt, lågt, långt, kort och olika former och mönster.
 
Vi erbjuder barnen att arbeta med lera ofta. Vi lägger upp leran på ett lockande  och varierat sätt som kuber, korvar, skivor eller annat. Vi introducerar verktyg som miretter, pinnar, slickers mm efter hand. Vi dukar upp med inspirationsbilder eller stämningshöjande musik, eller digitala verktyg som projektor, platta eller microskopägg. Även de barn som inte är lockade är med, de kan sitta bredvid och titta, vi leker och formar figurer som blir levande och lockar barnen att vara med. Ibland får de uppgifter att lösa med lerans hjälp. Sedan när alla är introducerade placeras leran så att barnen själva kan ta fram den när de har behov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18