Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 2

Skapad 2019-12-07 09:08 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F Matematik Teknik
Hur fungerar en dator? Vilka saker runt omkring oss är programmerade? Hur kan en Blue Bot röra sig åt olika håll? Vad är en kod? Hur gör man en kod och algoritmer när man programmerar?

Innehåll

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 • lösa problem 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • tolka enkla koder
 • programmera analogt, robot och block

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • kod
 • programmering
 • algoritm
 • bugg
 • mönster

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • gemensamt konkret lära oss tolka enkla koder för programmering.
 • samarbeta parvis för att undersöka, diskutera och lösa problem.
 • öva självständigt att tolka enkla koder. 
 • samarbeta parvis för att skapa egna enkla koder till  kamrater. 
 • Undersöka och diskutera hur Blue bot är programmerad. 
 • programmera analogt och digitalt (människor, robot och block)

 

Du kommer du få visa din kunskap:

Formativt:

 •  No-hands och exit tickets under arbetets gång.

Summativt:

 • korta diagnostiska uppstartsuppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: