Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning och muntlig redovisning

Skapad 2019-12-07 09:42 i Apelskolan Falkenberg
Återkommande träning i högläsning samt bedömningsmatris
Grundskola 8 Svenska
Att kunna läsa högt är en viktig förmåga när det gäller att kunna göra sin röst hörd. Vi har läst högt tillsammans ur "Älgbarnet" av Meg Rosoff och ni har sedan tagit med något betydelsefullt hemifrån och berättat muntligt om det.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att läsa boken "Älgbarnet" av Meg Rosoff och under läsningens gång kommer ni att få läsa högt ur boken turvis. Detta gör vi för att se om ni kan läsa med flyt och anpassa texten till era lyssnare. Efter avslutad läsning kommer ni att få ta med något betydelsefullt och berätta muntligt om detta för era klasskamrater och mig.

Läroplanen säger...

Mål

Du ska efter varje omgång av högläsningsträningen känna dig allt säkrare på att läsa med flyt.
Du ska känna till olika sorters texter och veta hur man framför dem muntligt.
Du ska kunna anpassa din läsning efter genre, situation och mottagare.

Bedömning

Du kommer att få läsa högt ur boken vid valda tillfällen. Utifrån hur det går diskuterar vi dina lässtyrkor och vad du kan utveckla.

Du kommer att redovisa muntligt om det föremål du valt att ta med hemifrån och jag kommer att bedöma hur väl du genomför detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Högläsning

Högläsning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
 • Sv  E 9
Du läser med visst flyt, men stannar vid svåra/okända ord. Du läser med viss variation av tempo och röststyrka för att levandegöra texten.
Du läser med gott flyt. Du stannar till vid svåra/okända ord, innan du fortsätter utan större stopp eller hinder. Du läser med god variation av tempo och röststyrka för att levandegöra texten.
Du läser med mycket gott flyt. Du stannar inte vid svåra/okända ord, utan läser vidare utan stopp eller hinder. Du läser dramatiserat med mycket god variation av tempo och röststyrka för att levandegöra texten.
Anpassning till genre, situation och mottagare
Du anpassar till viss del din läsning efter genre, situation och mottagare.
Du anpassar väl din läsning efter genre, situation och mottagare.
Du anpassar mycket väl din läsning efter genre, situation och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: