Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa RES 7-9 - HT 19

Skapad 2019-12-07 10:05 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med olika fysiska aktiviteter där de motoriska grundformerna tränas med gymnastik, parkour och lekar med och utan boll. Vi kommer att diskutera och arbeta med varför fysisk aktivitet är viktigt och hur det påverkar vår hälsa och vår fysiska förmåga samt fundera på hur man kan förebygga skador. Vi tränar att ta hänsyn, respektera varandra samt följa uppgjorda regler.

Innehåll

Arbetsperiod: HT 19 V 45-50

Lektionsinnehåll:

 • Sammansatta motoriska grundformer
 • Rörelse, lekar och idrotter i olika miljöer både inne och ute.
 • Hälsa och säkerhet

Sammansatta motoriska grundformer i redskapsbanor, övningar och lekar.

Lekar, spel och idrotter och dess regler båda i stora grupper, mindre grupper, och med och utan boll.

Ord och begrepp för att samtala om upplevelser av fysisk aktivitet och hur det påverkar din fysiska förmåga och hälsa. 

Vi blandar fysisk aktivitet med teori via film och diskussioner kring idrott och hälsa.

 

Bedömning:

*Hur väl du kan delta och anpassa dina rörelser i de olika aktiviteterna vi arbetar med, som parkour, gymnastik och andra lekar med och utan boll. 

*Hur väl du kan förklara muntligt och skriftligt kring dina upplevelser av fysisk aktivitet, hur det påverkar din fysiska förmåga och hälsa.

*Hur väl du kan förklara muntligt och skriftligt varför det är viktigt att man värmer upp och hur man gör det. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 7-9 RES - Period 1 vt19

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Färdigheter
Teknik och spelförståelse
Når ännu ej kunskapskraven
Eleven kan utföra enskilda moment såsom kasta, studsa, passa, fånga, men med bristande teknik. Eleven medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Eleven kan utföra grundtekniska moment (passa, fånga, dribbla, skjuta) i spelsituation och visar prov på god teknik. Eleven medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Eleven kan utföra rörelserna i högt tempo med mycket god teknik. Eleven medverkar i hög grad till att leken/spelet når sitt syfte.
Fair play
Följa regler och visad hänsyn
Når ännu ej kunskapskraven
Eleven deltar i ett begränsat samspel med lagkamraterna. Eleven har svårt att följa instruktioner och att följa uppgjorda regler
Eleven deltar i ett tillfredställande samspel medlagkamraterna. Eleven följer och förstår instruktioner och följer uppgjorda regler
Eleven har ett förfinat samspel med lagkamraterna Eleven följer och kan förtydliga instruktioner till kamrater. Eleven följer uppgjorda regler samt kan hantera regeltolkningar på ett bra sätt.
Komplexa rörelser
Under ex parkour, redskap
Når ännu ej kunskapskraven
Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Delta och anpassa rörelser i skridskor, gymnastik, frisbee, fotboll
Aktivitet och deltagande
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Resonemang och utvärdering
Genom samtal och medverkan
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Ex risker med strumpor, säkerhet vid redskap, hänsyn mot andra
Eleven har ej deltagit eller visat upp tillräckliga kunskaper.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: