Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Te Mekanismer åk 8 19/20

Skapad 2019-12-07 11:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Tack vare den tekniska utvecklingen av t ex elvispen, symaskinen, cykeln, bilen och fabriksmaskiner har vår vardag blivit lättare. Alla dessa uppfinningar bygger på mekaniska konstruktioner.
Grundskola 8 Teknik
Ångmaskinen, Spinning Jenny, flygande skytteln m fl medförde stora förändringar för människorna under den Industriella revolutionen. På senare tid har den tekniska utvecklingen av t ex elvispen, symaskinen, cykeln och bilen lett till att vår vardag har blivit lättare. Alla dessa uppfinningar bygger på mekaniska konstruktioner.

Innehåll

Mål

 

MÅL

Utveckla din förmåga att

 • Ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt
 • Utveckla tekniska idéer och lösningar
 • Dokumentera din konstruktion med hjälp av teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Förstå hur vardagliga mekaniska föremål fungerar
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Arbetets innehåll

Ritteknik
Industriella revolutionen
 - viktiga uppfinningar
 - drivkrafter för teknikutvecklingen
 - uppfinningarnas konsekvenser
Mekanismer
Enkla maskiner
Samarbete med Skanska ( bygget av ESS). Om olika yrken, bland annat tekniska. 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Arbeta med ritteknik - både på tekniklektionerna och i slöjden
 • Industriella revolutionen - samarbete med En och SO
 • Skanska - ingenjörer besöker oss, vi gör studiebesök på ESS-bygget
 • Stationsförsök om Mekanismer
 • Söka fakta om vanliga komponenter som finns i mekanismer.
 • Se på korta filmer och olika föremål som demonstreras för att få förståelse för hur komponenter kan samverka och överföra rörelser
 • Tillverka ett enkelt föremål med olika mekanismer

Visa din kunskap - Bedömning

Du bedöms efter:

 • Uppvisade kunskaper vid diskussioner och skriftliga förhör
 • Dina två ritningar (av spole respektive stol)
 • Ditt föremål med olika mekanismer

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor:

 1. Hur aktivt lyssnar jag på instruktionerna från läraren?
 2. Tog jag reda på vad som skulle ingå i arbetet innan jag satte igång?
 3. Var jag aktiv under stationsförsöken och verkligen såg till att jag förstod dem?
 4. Hur självständig var jag i mitt arbete med min mekanism?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Matris Teknik åk 8

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Läxförhör Mekanismer
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Aspekt 3
Din mekanism
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Aspekt 4
Bygge + liten beskrivning med förslag till förbättring
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 5
Ritning - av spole - av stol (samarbete med slöjden)
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Aspekt 6
Läxförhör Drivkrafter för teknikutveckling och nya uppfinningar under Industriella revolutionen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Aspekt 7
Läxförhör Uppfinningars konsekvenser för individ, samhälle, miljö (Industriella revolutionen)
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: