Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 1050 - 1520

Skapad 2019-12-07 15:42 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 Historia
Vi kommer under en period arbeta med medeltiden i Sverige, från slutet av Vikingatiden till Gustav Vasas intåg i den svenska historian. Hur såg det ut i samhället? Hur levde människorna på landsbygden respektive staden? Vad vet vi om denna tid? Vem var Birger Jarl? Varför satte Magnus Ladulås lås på böndernas lador? Dessa frågor och många fler kommer ni att få svar på.

Innehåll

 

Medeltiden

Konkreta mål:

Du skall kunna:

 • känna till några medeltida händelser och gestalter 
 • kunna resonera kring olika händelser med hjälp av historiska begrepp.
 • kunna ge exempel på spår av medeltiden idag.

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna:

 • läsa faktatexter.
 • ha diskussioner.
 • titta på film.
 • göra ett grupparbete där ni skriver om en händelse eller om en person från medeltiden.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner och argumentera för din tankar.
 • läsa och förstå faktatexter.
 • resonera kring olika händelser och personer under medeltiden med hjälp av historiska begrepp.

Detta kommer jag att bedöma med hjälp av de skriftliga uppgifter vi kommer genomföra och under de diskussioner vi har på lektionerna.

 

Uppgifter

 • Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Jag behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Tidsperioder
Du kan beskriva hur det var att leva under medeltiden och berätta om några olika händelser.
Du har grundläggande kunskaper om hur det var att leva under medeltiden och kan berätta om några olika händelser.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva under medeltiden och kan berätta utvecklat om några olika händelser.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
De fyra ståndens levnadsvillkor under medeltiden.
Du vet vad alla stånden heter och kan nämna något om hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan beskriva hur de levde. Du kan även göra jämförelse mellan stånden och peka på någon likhet och skillnad mellan stånden.
Jämförelser av levnadsvillkor på medeltid och nutid.
Du kan enkelt beskriva några likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatiden, medeltiden och nutid.
Du kan beskriva flera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under vikingatiden, medeltiden och nutid.
Spår av historien
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden.
Du har visat grundläggande kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Du har visat goda kunskaper om viktiga personer under medeltiden.
Kulturmöten
Handel
Du vet vad Hansan var och varför den skapades.
Du vet vad Hansan var och varför den skapades. Du kan med egna ord beskriva vad Hansan fick för betydelse för kultur och handel i Sverige.
Kyrkans och klostrens ställning i samhället.
Du kan på ett enkelt sätt förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden.
Du kan förklara kyrkans och klostrens roll i samhället under medeltiden relativt väl. Du kan också nämna olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren och kyrkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: