Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvaring med inspiration från tilldelad världsdel åk 7 Trä/metallslöjd

Skapad 2019-12-07 15:48 i Gullstensskolan äldre Gullspång
åk 7 Sltm, förvaring, handverktyg och tekniker.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska genomföra ett arbete med ett tydligt syfte – Förvaring - och du ska hämta inspiration från den världsdel du har blivit tilldelad. Under arbetsprocessen övar, tränar och utvecklar du olika förmågor. Utifrån instruktioner gör du ett kreativt och personligt arbete som ska fungera till förvaring – på vägg, bord eller golv…

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du har nu möjligheten att genomföra ett arbete med ett tydligt syfte – "att förvara något".

Du kommer att få fördjupa dina kunskaper om hur du hanterar olika verktyg.

Under arbetets gång gör du överväganden och val som leder fram till just ditt personliga slöjdade arbete och som påverkar kvaliteten på det färdiga arbetet.

Med slöjdspecifika begrepp redogör du för ditt arbete och dina val.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
 • Din förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
 • Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Skapa en skiss och/eller ritning av det arbete du skall göra.
 • Motivera dina val av färg, form och design i en dokumentation.
 • Genomföra arbetet utifrån instruktioner, med utveckling av tidigare erfarenheter och kunskaper.
 • Skriv och dokumentera i Teams och på Unikum under arbetets gång och när det är färdigt.
 • Använda slöjdspecifika ord/begrepp
 • Efter genomfört arbete gör du en presentation och motiverar dina val beträffande funktion, färg, form och design.

Uppgifter

 • Dokumentation och utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl

Matriser

Sl
Sltm åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du fullföljer inga egna idéer och gör bara det som krävs.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du visar att du kan göra kreativa och medvetna val för att få ett personligt arbete med god kvalitet. Du genomför ditt arbete till stor del självständigt.
Din förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
Utifrån vad uppgiften kräver får du mycket stöd och hjälp. Du visar osäkerhet och du använder ofta handverktyg redskap och maskiner på ett inte alltid fungerande sätt.
Utifrån vad uppgiften kräver får du stöd och hjälp. Du är ibland osäker men oftast använder du handverktyg, redskap och maskiner på ett fungerande sätt.
Utifrån vad uppgiften kräver vet du oftast hur du ska välja och använda handverktyg, redskap och maskiner på ett riktigt sätt.
Du tvekar inte, utifrån vad uppgiften kräver väljer och använder du handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån tydliga instruktioner med mycket enkla tekniker. Du ger sällan motiveringar till dina val under arbetets gång.
Du gör ditt slöjdarbete utifrån instruktioner, väljer oftast tekniker och moment som du har gjort tidigare. Du kan ge enkla motiveringar till dina val.
Du väljer oftast själv hur du ska göra ditt arbete men vill följa instruktioner som ger dig en utveckling av tekniker och moment. Du kan ge tydliga motiveringar till dina val..
Du väljer tillvägagångssätt i slöjdarbetet som är lite svårare och utvecklande för dig. Du ger starka och tydliga motiveringar till dina val, som är väl genomtänkta.
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del utrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: