Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Summary after tests "Love & Friendship"

Skapad 2019-12-07 15:51 i Hälsinggårdsskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 – 9

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används och kunna sätta detta i relation till egna erfarenheter och livsvillkor

Konkretisering av mål

(Här tydliggör läraren vilka kunskaper och färdigheter som eleven ska utveckla i detta arbetsområde för att utveckla förmågan som nämns ovan) -ta bort denna mening

Arbetssätt

 

 • Textarbete/Läsning
 • Muntliga övningar
 • Ord- och frasinlärning
 • Skriftliga övningar
 • Hörförståelseträning
 • Grammatikövningar

 • Arbete enskilt och i par/grupp

 

Bedömning

Kunskaperna ska redovisas i form av prov som visar den aktuella kunskapsnivån vad gäller skriftlig produktion, läsförståelse och hörförståelse.

Matriser

Summary after tests "Love & Friendship" year 8

F
E
C
A
Hörförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Tala
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: