Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer 9

Skapad 2019-12-07 18:35 i Gläntanskolan Helsingborg
LPP inom algebra och ekvationer.
Grundskola 8 – 9 Matematik
Algebra och ekvationer

Innehåll

Planering för arbetsområde algebra och ekvationer åk 9

Under några veckor av höstrterminen  kommer vi att arbeta med arbetsområdet "algebra och ekvationer" i ämnet matematik. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man olika beräkningar och löser olika typer av problem med algebra och ekvationer. Du kommer även att få lära dig ord som är viktiga inom området ex

 • variabel
 • samband (formel)
 • samband för figur
 • bokstavsuttryck
 • parentes uttryck
 • uttryckets värde
 • prövning
 • vänster led
 • höger led

I arbetsområdet algebra och ekvationer ska du få lära dig...

Se matris

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

Se matris. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov där du får visa dina kunskaper och förmågor. Du visar också dina kunskaper och förmågor när vi arbetar under lektionerna.

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Arbete under lektionstid, diskussioner samt prov och hemarbete.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att jobba med kapitel 2

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Algebra och ekvationer 9M

Algebra och ekvationer

Detta behöver du öva mer på
Sidor att öva mer på
Detta är du färdig med just nu
Skriva och tolka uttryck för olika figurers omkrets
114-115
Förenkla enkla bokstavs uttryck
116-117
Skriva enkla bokstavsuttryck
118-119
Lösa enkla ekvationer med hjälp av prövning
120
Lösa enkla ekvationer med sin egen metod
121-123

Fördjupning

Detta behöver du öva mer på
Sidor att öva mer på
Detta är du färdig med just nu
Förstå att man räknar med bokstäver på samma sätt som med tal
124 - 125
Utveckla sin förmåga att teckna uttryck och beräkna ett uttrycks värde
124 -125
Utveckla sin förmåga att lösa problem genom att teckna och lösa ekvationer
128 - 131
Utveckla förmåga att förenkla uttryck med parenteser.
126 - 127, 131
Utveckla förmåga att finna enkla lösningsmetoder för olika ekvationer
132 - 136
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: