Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form- Pedagogiska bild ("tolka citat")

Skapad 2019-12-07 19:53 i Nosabyskolan Kristianstad
Grundskola 6 – 9 Bild
Bedömning för pedagogiska bilder/temabilder

Innehåll

 

Bild och Form- pedagogiska bilder

Syftet och målen för bilden får ni från lärarna i respektive ämne. I ämnet bild- och form är det alltid samma mål som ligger till grund för bedömningen.

Att tänka på inför uppgiften: 

Bildspråk- vad vill du berätta? Vilka objekt/saker behöver jag på bilden för att berätta på ett tydligt sätt?

 

Typsnitt- Hur texten/bokstäverna ser ut. Var noggrann med utförandet. Glöm ej rubrik. Ofta kan du utveckla rubrikens typsnitt!

 

Layout- Hur du bygger upp bilden med hjälp av dina motiv. Arbeta med stora motiv.  Placera motiven bakom/framför för att skapa djup. Fyll upp hela pappret med bakgrundsmiljö- eller färg. 

 

Teknik/färgläggning- Rita motiven tredimensionellt. Färglägg med olika nyanser för att skapa djup och former till dina motiv.

 

Matriser

Bl
Bild och form- Pedagogiska bild

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  4-6   Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6   Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6   Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6   Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6   Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6   Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik: Färgläggning och skiss
snabb färgläggning, arbeta med nyanser för att skapa djup, arbeta med tredimensionella motiv
Har med valfri teknik jobbat med att färglägga uppgiften. Hade kunnat utveckla färgläggning och/eller bilder.
Har på ett adekvat sätt jobbat med vald teknik samt skiss. Har mindre delar som du kunde ha utvecklat.
Har på ett mycket bra sätt visat på att man behärskar vald teknik. Har arbetat med olika nyanser för att skapa djup och former till motiven.
Typsnitt/text
Utveckla rubriker ! Var noggrann med brödtextens
Har ett enklare typsnitt där du kunde ha varit noggrannare med utförandet.
Typsnittet är väl valt och utfört till stora delar. Mindre detaljer som kunde ha utvecklats
Typsnittet är väl valt och utfört
Bildspråk
Berätta så mycket som möjligt med hjälp av ett tydligt bildspråk. Det du inte lyckas berätta med bilder berättar du med text.
Har ett sådant bildspråk och bilder att man lyckas visa på en viss koppling till syftet med pedagogiska bilden. Hade kunnat utveckla bildspråket med andra/fler motiv och symboler.
Bildspråket är väl genomtänkt där du med dina motiv och symboler har ett tydligt bildspråk som följer syftet med den pedagogiska bilden. Har mindre delar som du kunde utvecklat för ett tydligare bildspråk.
Har på ett mycket bra sätt tagit tillvara på bildspråkets möjligheter i valet av dina motiv och symboler. Berättar på ett tydligt och estetiskt tilltalande sätt kring syftet med pedagogiska bilden.
Layout
Korrekt perspektiv stora och tredimensionella motiv djup i bilden
Har byggt upp bilden med små motiv och typsnitt som är tvådimensionella. Har inte överlappat motiv för att skapa djup till bilden eller har brister i perspektivet.
Har till stora delar korrekt perspektiv, stora och tredimensionella motiv där du har fått till djup i bilden genom att överlappa motiv. Har mindre delar som kunde ha utvecklats
Har korrekt perspektiv, stora och tredimensionella motiv där du har fått till djup i bilden genom att överlappa motiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: