Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Swedish/Svenska

Skapad 2019-12-07 20:17 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Swedish language is an essential tool towards a successful integration in the Swedish society. IPS believes that it is the school’s responsibility to provide the children with all the tools that will help them become future citizens following the preschool curriculum LPFÖ 18. Therefore ,we are implementing more Swedish language in our teaching and learning processes.

Innehåll

Following LPFÖ 18 and IPS Missin statement,we will :

-Work with children’s songs.

-Use both letterland and Bokstavlandet to learn letters and new words.

-Translate the English words to Swedish using google translate / LPFÖ 18 

-Create a Pictionary with the new words learnt.

-Go for outings to museums and other places to get closer to the local culture and thus the local language.

-Read Swedish children’s stories like Bambse, Alphonse,Mamma Mu.... and use their characters for every day language learning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: