Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 2

Skapad 2019-12-08 09:32 i Oxledsskolan Partille
Trafik, åk 2
Grundskola 2 SO (år 1-3) Teknik
Inom ämnet SO kommer vi att arbeta med trafik under ett par veckor. Du kommer att få se filmer, läsa, skriva och samtala med dina klasskamrater om trafik.

Innehåll

 

Innehåll och arbetsformer:

 • Samtala i smågrupper om trafikregler, trafiksäkerhet och miljö.
 • Se filmer (Gatsmart från URskola).
 • Arbeta med trafikmärken som är viktiga för barn att känna igen.
 • Rita en egen karta över din väg till skolan.
 • Rita en skiss över en säkerhetsanordning till ett ägg.
 • Tillverka säkerhetsanordningen utifrån din skiss.
 • Testa säkerhetsanordningen.
 • Diskutera fördelar/nackdelar med säkerhetsanordningen samt komma med förslag på förbättringar.
 • Du kommer få arbeta i helklass, i smågrupper, i par och enskilt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • muntligt berätta vilka trafikregler som gäller då du promenerar och/eller cyklar i trafiken.
 • muntligt berätta vilka platser som är mer riskfyllda än andra och att du även kan berätta varför de är mer riskfyllda.
 • känna igen några trafikmärken samt innebörden av dem.
 • rita en skiss samt din förmåga att tillverka en säkerhetsanordning utifrån skissen tillsammans med en kamrat. 
 • visa förståelse för hur val av transportmedel påverkar miljön.
Så här visar du vad du har lärt sig:
 • Du är aktiv och delaktig på lektionerna.
 • Aktivt titta på filmer och aktivt delta i de efterföljande diskussionerna.
 • Genom att skriftligt och muntligt svara på frågor knutna till trafikregler, trafikmiljö och hur vår miljö påverkas av olika transportmedel.
 • Delta aktivt i samtal och argumentera på ett enkelt sätt utifrån de olika målen för varje enskild lektion.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: