Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orangutangen Alba

Skapad 2019-12-08 09:58 i Oxledsskolan Partille
Grundskola F – 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Arbetet med Orangutangen Alba är en gemensam skrivupplevelse där du kommer få möta faktatexter. Du kommer få titta närmare på struktur och begrepp som är vanliga i beskrivande texter samt att möta bildernas betydelse. Framför allt så ska du få vara med och rädda Albas vänner!

Innehåll

Varför ska jag göra det här?

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (SV)
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (SV)
 • vad vi kan göra för att vara en bättre kamrat (SO)
 • utforska och analysera samspel mellan människa och natur. (SO)

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se nedan.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Se nedan.

Hur ska vi arbeta?

Under några veckor kommer du att få arbeta med Orangutangen Alba på följande sätt:

 • Diskutera i klassrummet om kamratskap samt om rätt och fel, både i par och i större grupp.
 • Titta på serien Vara vänner och diskutera utifrån avsnitten.
 • Fördjupa dig i vad en faktatext är och hur strukturen är uppbyggd.
 • Läsa och skriva faktatexter tillsammans.
 • Se på faktafilm.
 • Skapande verksamhet.
 • Skriva enskilt och tillsammans, både för hand och på dator.

Hur ska du visa vad du lärt dig? (Bedömning)

Du ska visa vad du lärt dig genom att:

 • vara aktiv under våra diskussioner.
 • samtala om rätt och fel när det kommer till att vara en bra kompis.
 • vara aktiv i vårt gemensamma arbete med faktatexter och filmer.
 • du kan skriva en egen faktatext utifrån vissa specifika rubriker (rubrik, klassificering, utseende, boplats, föda, fortplantning, övrigt).
 • skriva meningar, med versaler, gemener och skiljetecken.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: