Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

labyrintpåse

Skapad 2019-12-08 11:17 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 5 Slöjd
Du kommer att repetera symaskinen och tillverka en labyrintpåse genom att följa en skriven instruktion. I påsens labyrint trycker du fram pärlor, denna kan du använda för att öka fokus vid genomgångar eller vid andra tillfällen då du behöver fokusera och fingrarna behöver pilla med något!

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen

 

 Vi gör detta som en startuppgift i åk 5 dels som repetition och som en övning i att läsa och följa instruktioner.

Tanken är att du ska läsa och följa instruktionerna så självständigt som det är möjligt. Vi kommer även att prova på kamratbedömning för att träna ögat i att se, tolka, ge och få kritik. 

Eleverna i åk 5 har tre lektioner på sig att göra en labyrintpåse, en påse där de sytt en labyrint där pärlor kan flyttas runt. En taktil sak som de kan pilla med som ger bättre fokus och gör det lättare att lyssna på genomgångar i klassrummet. Det är sällan vi jobbar under tidspress i slöjden men det kan vara bra med såna utmaningar ibland! 


 • tränar på att följa de skrivna instruktionerna 

 • repeterar symaskinen

 • hjälpa varandra och lösa problem tillsammans, de kan förmedla tips till varandra och till de andra klasserna 

 • vara noggranna

 • bedöma andras slöjdalster, och att bli bedömd av andra!


 

Så här ska vi arbeta

under terminens tre första lektioner jobbar vi med detta!
Du får skrivna instruktioner som du ska följa. Du har två lektioner att jobba och en för kamratrespons. 

När påsarna är färdig ska de läggas anonymt i en korg

Kamratrespons kommer ske anonymt mellan skolorna för att ingen ska känna sig osäker eller bli påverkad av någon elev i den egna gruppen.

 

Jag gör grupper med 3-4  elever i varje grupp och instruerar hur bedömningen ska gå till, vad de ska titta på och hur de kan uttrycka sig. Jag har gjort ett formulär som de ska fylla i och som ska fästas vid labyrintpåsen. Lektionen efter får de tillbaka sina påsar med ett anonymt utlåtande!

 

 

Det här ska bedömas

Skriv vad som kommer att bedömas samt hur och när bedömningen kommer att ske.

Jag ser hur du tar dig an uppgiften

Jag noterar vilka frågor du ställer

Samarbetar du med någon?

Jag lyssnar av diskussionerna vid kamratbedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: