Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ht 19 Bokläsning och läsförståelse

Skapad 2019-12-08 12:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
PP kring bokläsning av böckerna Den utvalde, Spelar dög och Intet.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att läsa är ett sätt att få ta del av andras berättelser. Med läsningens hjälp kan man kliva in och ut ur olika världar utan att behöva resa sig från "fåtöljen". Läsförståelsen är nödvändig att träna livet ut och är avgörande för hur man kan tillgodogöra sig skriftlig information. Vi använder olika genrer och fiktiva karaktärer för att orientera oss i världen, skaffa oss insikter, förståelse och kunskaper - det är verkligen spännande och lärorikt att läsa. Sen ger det oss gemensamma referenser, en individuell upplevelse och för många en mysig stund.

Innehåll

Läsa och bearbeta en skönlitterär bok

Syfte:

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll från kursplanen:

- Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

- Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

- Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Vad ska vi göra?

Du kommer att tilldelas en skönlitterär bok bland de tre som presenterats.

På lektionerna kommer du att få tid att läsa, men du kommer samtidigt att ha ett läsbeting som säger hur mycket du minst ska ha läst varje vecka. Vi kommer att arbeta med texten i skolan, för att träna läsförståelse.

Under tiden och efter att boken är läst kommer du att bearbeta texten för att träna på att sammanfatta texter och tolka innehållet i en text.

Bedömning

Bedömning sker i matrisen "ht 19 Bokläsning och läsförståelse"

Matriser

Sv
ht 19 Bokläsning och läsförståelse

Förnivå
E
C
A
Svenska - läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Svenska - läsa
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: