Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2019-12-08 13:30 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Pedagogisk planering - enkla maskiner

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  vad enkla maskiner är
 • vilka de 5 (6) enkla maskiner vi har
 •  hur de enkla maskinerna förenklar genom att ändra styrka eller riktning 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Skapa en skiss över en enkel maskin
 •  Praktiskt bygga en enkel maskin
 •  Titta på film om enkla maskiner
 •  Samtala i grupp om enkla maskiner

Bedömning/synliggörande av förståelse 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Samtala
 • Delta i gemensamma aktiviteter
 • I grupp skapa en enkel maskin

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • SLI
 • Teknikboken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: