Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balans, tyngdpunkt, jämnvikt

Skapad 2019-12-08 13:45 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi undersöker balans, tyngdpunkt och jämvikt vid lek och rörelser samt i teorin. Vi tittar på vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen och använder olika tekniska ord och begrepp.

Innehåll

Pedagogisk planering balans, tyngdpunkt och jämvikt

Från lgr 11:

Syfte:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå

 •  begreppen tyngdpunkt, balans och jämvikt

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Se på film
 • Samtala
 • Testa olika redskap för att hitta balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Bedömning

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Delta och vara aktiv vid genomgångar, samtal och lekar.

Källor 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Film från UR-skola- Gigantiska experiment- extrem balans
 • Film från öppetarkiv.se- Experimentlek- tyngdpunkt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: