Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt broderi

Skapad 2019-12-08 16:54 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 7 Slöjd
Du ska brodera ett fritt broderi där du ska kunna tala om vad du är inspirerad av och vad du vill att det ska uttrycka. Det går bra att använda bilder och text i broderiet.

Innehåll

Arbetsgång

 • Jag visar och introducerar dig i broderi. 
 • Du kan söka inspiration med hjälp av bilder, texter eller någon webbsida som passar när du ska formge din bild.

 • Du ska rita och planera din bild i orginalstorlek på papper.

 • Bildens konturer ska föras över på bottentyget med hjälp av tex  kalkeringspapper, transferpenna eller det som passar just för ditt arbete.

 • Du broderar ditt arbete och  monterar när broderiet är klart.

 • Arbetsprocessen ska dokumenteras från idé till utvärdering i en loggbok  med bild varje vecka under arbetets gång. 

 

Exempel på inspiration kan vara en låttext, en dikt, ett konstverk, ett ordspråk eller en ordvits. Det kan vara ord i kombination med bild eller endast en bild som säger något.

Bedömning

 

Jag som lärare kommer under arbetsprocessen  lyssna på dig, se dig arbeta och titta på det du gör och även resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare. Jag kommer också att ta del av din dokumentation i loggboken.

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Fritt broderi

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
 • Sl  E 9
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 9
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
 • Sl  E 9
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
 • Sl  E 9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
 • Sl  E 9
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: